Говорим English

В петък, 28.03.2014, в офиса на СТСБ приключи обучението „ОСНОВИ НА АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК”. След два месеца, изпълнени с труд, емоции и постоянство, всички обучаеми от Центъра за Градска Мобилност завършиха успешно.

FTTUB_English_Course_18_small

Екатерина Йорданова, Председател на СТСБ, лично връчи сертификатите за успешно положени изпити.

FTTUB_English_Course_09_small

Преподавателката Антония Панайотова с мъка се раздели с тази весела и ученолюбива група. Вярваме, че в най-близко време ще имаме възможност да ги видим отново и да надградим над успешно положените основи.

FTTUB_English_Course_17_small

Good luck, dear friends! See you soon!