Моряци и докери заедно

2016-09-21-15-35-52

Кръгла маса събра моряци и докери от 50 страни от цял свят в Монреал, Канада на седмица на водния транспорт. По същото време се състоя и среща на ръководството с председателите на всички секции, на която бе направен средносрочен междуконгресен преглед на изпълнението на програмата на МТФ от София 2014г. На него Екатерина Йорданова присъства в ролята си на вицепрезидент на престижната световна организация. От своя страна, канадските моряци от „Морско братство“ бяха прекрасни домакини.

На кръглата маса бяха отчетени високите резултати от дейността на инспекторската мрежа на МТФ. Над 3 млн долара забавени или забравени възнаграждения са били върнати на моряци от началото на дейността й. Тя е и последната надежда на много от тях за подобряване на условията на труд. Често те са нечовешки, а всеки протест се наказва безмилостно – както разказва Шуей от Мианмар, който днес е изгнаник.

Бе подчертана и очевидната истина, че единствената сила, която стои между работодателите без скрупули и хората на тежкия моряшки труд е солидарността. Тя трябва да бъде изграждана и укрепвана не само между тях, но и с колегите им по пристанищата. Те са и тези, които стават свидетели на условията на труд на борда и също могат да подадат сигнал. Моряците от своя страна не бива да поемат техните задължения, за които бездруго не са добре подготвени, което създава опасност за живота им. Отношенията на взаимно уважение и загриженост са от голямо значение за заетостта и нейните условия и при двете групи работници. Още на конгреса в София бе проведена обща конференция.

Ето защо основен акцент на кръглата маса, насочен най-вече към младите активисти от двата пола, беше провеждането на кампании. Как да бъде събудена, организирана и изразена общата воля и солидарност бе разяснено не просто на теория, а чрез реалните кампании на МТФ. Водещата в сектора е насочена срещу т.нар. удобен флаг. Повечето от тях са дългосрочни и практиката сама създава нови стратегии и тактики. Ключът към успеха се крие в ежедневния труд на всеки синдикалист. Той е, който успява да промени света, сочат фактите.