Екатерина Йорданова откри конференцията „Бъдещето е в обществения транспорт“ в рамките на Европейската седмица на мобилността

Кампанията „Бъдещето е в обществения транспорт“ стана факт благодарение на глобалното осъзнаване за изключителната роля на обществения градски транспорт в живота на всеки един град. Пандемията отправи безпрецедентно предизвикателство и същевременно породи най-високи очаквания към обществения транспорт. Предизвикателството бе прието и транспортът в градовете не спря дейността си нито за миг. Работи на пълни обороти, с удвоени усилия и при съблюдаване на най-високи стандарти за хигиена и безопасност. Същевременно, той не спря и да търпи загуби: както поради намалелите приходи от пътувания, така и поради многократно увеличените разходи за гарантиране безопасността и здравето на пътниците. И това продължава ден след ден, вече година и половина. В този труден контекст, голямото ми удовлетворение идва от факта, че благодарение на традиционно добрия социален диалог с общините, въпреки финансовите и оперативни предизвикателства пред дружествата, не допуснахме през тази година и половина на пандемия никой да загуби работата си, нито заплатата и вече извоюваните си права. Време е обаче и държавата да сподели отговорността и грижата за градските транспорти в страната.” – с тези думи председателят на СТСБ Екатерина Йорданова откри конференцията.

При спазване на всички противоепидемични мерки, тази година стартирахме Европейската седмица на мобилността с национална тристранна конференция между работодатели, синдикати и местни власти, посветена на бъдещето на обществения транспорт.

Почетни гости на събитието бяха президентът на КНСБ Пламен Димитров и кметът на София Йорданка Фандъкова, както и представители от ръководствата на четирите дружества за градски транспорт в София: „Метрополитен“ АД, „Столичен електротранспорт“ ЕАД, „Столичен автотранспорт“ АД и Центъра за градска мобилност. На конференцията те разказаха и представиха презентации за актуалното състояние на компаниите вследствие на пандемията.

Екатерина Йорданова очерта целите и очакваните резултати от кампанията така: „Преди всичко, искаме да издигнем ролята на обществения транспорт и да постигнем признаването му за обществено благо – и от държавата, и от ползвателите му. Второ, искаме да създадем широка платформа в подкрепа на градския транспорт, която да ни позволи да обменяме опит и добри практики, и да организираме на по-мащабна скала новиинициативи за развитието на ОГТ. Трето, искаме да осигурим траен и гарантиран 50/50 ангажимент на държавата и общините за развитието на обществения градски транспорт и модернизирането на ЖП транспорта като екологична услуга за междуградски превоз. И накрая, в по-дългосрочен план, искаме България и българските градове да могат да отговорят на изискванията на Зелената сделка за преминаване към нулеви въглеродни емисии на европейския континент до 2050 г.(…)Всички тези цели намират своята пресечна точка в справедливото, добре разпределено и стратегически планирано включване на градския транспорт в националните планове за възстановяване от пандемията, като въввсеки град се отчете спецификата на транспортните модели, нуждите на гражданите и заетите в сектора, както и плановете за градско развитие с хоризонт 2030, и по-нататък до 2050г.“.

След речта на лидера на СТСБ, думата взе президентът на КНСБ, като посочи, че малка глътка въздух за сектора дават предвидените с актуализацията на бюджета за тази година 40 млн. лв. за подкрепа на автобусните превози. Предстоят разговори със служебния министър на транспорта, за да може новата методика за подкрепа да отчете загубите на обществените автотранспортни дружества.
„КНСБ ще настоява в бюджета за следващата година да бъдат предвидени средства за компенсиране на загубите, натрупани от обществения транспорт по време на пандемията. Ако трябва, това ще стане и наша централна тема и ще имаме готовност за индустриални акции и действия, за да убедим, че този път няма как тези натрупани загуби от над 80 млн. лв. да не бъдат компенсирани в спешен порядък. Знаете, че не успяхме с актуализацията на бюджета за тази година.“
.

„Общественият транспорт е най-добрата алтернатива за придвижване в големия град.През всичките тези години  развитието на публичния транспорт е било ключов приоритет за Столичната община. Целта ни е да развиваме екологичния обществен транспорт като най-добрата алтернатива за придвижване в големия град“, заяви кметът на София Йорданка Фандъкова.

В резултат на дискусиите и темите, представени на събитието, беше прието единодушно от присъстващите проектното споразумение за сътрудничество, разписано във връзка с приетите на 18 март 2021 г. Съвместни препоръки на европейските социални партньори в обществения градски транспорт, разписани от Европейската федерация на транспортните работници (ETF) и Международната асоциация на обществения транспорт (UITP), които касаят основните принципи и цели на дигиталната трансформация в сектора на обществения градски транспорт. В проектът на споразумение участниците се съгласиха да приемат формулираните в Съвместните препоръки цели и принципи и се обединиха в исканията си за финансиране на градския транспорт с участие на държавата и общините в съотношение 50:50 процента спрямо компаниите. След подписването, споразумението ще бъде разпратено към общините и дружествата за градски транспорт.В рамките на конференцията бе изнесена презентация от адв. Ирина Палева по същество за споразумението за дигиталната трансформация.

Глобалната кампания „Бъдещето е в обществения транспорт“ беше представена от Алина Милушева.Михаела Иванова, експерт в СТСБ  запозна гостите с акцентите на Европейската седмица на мобилността. Добри практики на социалния диалог в системата на градския транспорт представи Антоанета Стоименова, а Вълко Станев, председател на синдикалната организация на СТСБ за район Пловдив, предстви добри практики за развитието на градския транспорт. От страна на компаниите за градски транспорт презентираха Валентина Янкова от „Столичен автотранспорт“ ЕАД; Елена Симеонова, член на борда на директорите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД;  и проф. д-р инж. Стоян Братоев, изпълнителен директор на „Метрополитен“ ЕАД.


„Няма как да се развиваме, ако първо не възстановим компаниите от щетите, които нанесе пандемията. Настояваме синдикатите, работодателите, местните власти и държавата да поемем този огромен, но задължителен ангажимент и да осигурим за градовете масирани инвестиции за услугата обществен градски транспорт
„, коментира Екатерина Йорданова пред медиите.