Открита приемна на СТСБ отваря врати за синдикалните ни членове на Летище София

По инициатива на председателя на СТСБ Екатерина Йорданова и в продължение на поетия през юли ангажимент, СТСБ стартира регулярни срещи с членовете на синдикалната ни организация на Летище София. Целта на тези срещи, които ще се провеждат под формата на открита приемна, е ръководството и екипът на Съюза да са близо до своите членовете в периода на преход след концесионирането, да се гарантира своевременна обратна връзка по възникващи проблеми и допълнителна защита на работещите на летището.

На 28 септември се състоя първата такава открита приемна, в която се включи лично Екатерина Йорданова, заедно с експертите Любомир Дренски и Валентина Цветкова, председателя на синдикалната ни организация на Летище София Ростислав Бъчваров и Анета Сидова. Синдикалните ни членове зададоха редица въпроси, касаещи условията на труд, предстоящите преговори за колективен трудов договор, планираните промени на летището и други теми.

В резултат на набелязаните проблеми, Екатерина Йорданова се ангажира да предприеме спешни действия по организиране на среща с ръководството на концесионера на летището “СОФКънект“ АД.

Откритите приемни на СТСБ ще се провеждат всеки втори и четвърти вторник от месеца между 10:00 и 14:00 часа в офиса на синдикалната ни организация на място.