Проведе се заключителната конференция по проекта „Справедлива авиация за всички“


От 21 до 23 ноември в Лимасол, Кипър се проведе заключителната конференция по проекта „Справедлива авиация за всички“, посветен на европейската и международната регулаторна рамка относно социалните права и стандартите за трудова заетост в авиацията. В него взеха участие активисти от цяла Европа, включително и представител на работодателите участващи в Социалния диалог на Европейско ниво. Съюзът на транспортните синдикати в България (СТСБ) изпрати общо 8 души, сред които представители на организациите в Летище София и РВД, както и двама души от централата.


Конференцията започна със срещи на отделните подсекции – JAC, ATM и GSC. Там всеки имаше възможност да се запознае с кампаниите, които ЕТФ провежда, и ситуацията на сектора като цяло. Събитието продължи с представяне на изследването на проф. Ив Йоренс със специален акцент върху социалните права и трудовите стандарти, като беше взел предвид законодателството на равнище ЕС, както и стандартите на Международната организация на труда (МОТ) и Международната организация за гражданска авиация (ИКАО). През месец декември ще бъде представен и финалният доклад, който ще се използва в следващите две години от секцията, за да формулира предложение пред Европейската комисия.


Във финалния ден се проведе секционна среща, на която бе представен доклад от последния социален диалог в Брюксел. Участниците получиха възможността да се запознаят с избора на нов Управителен съвет в секция „Гражданска авиация“ на ITF. Беше показан и новият офис в Монреал, който е важна стъпка в правилната посока за развитието на този сектор. Бяха коментирани най-важните теми, които включваха двойно членство, новите организации в Социалния диалог и кампаниите, които се водят към момента. Също така Джоузеф Маурер разясни ключови детайли относно приключването на най-голямата кампания на ЕТФ „Справедлив транспорт“. На 27 март ще се организира мирно шествие, с което ще завърши двугодишната инициатива.

В края на заседанието СТСБ сподели резултатите от своя наскоро приключил проект „Жените в транспорта – обучение за стойностна заетост (EVE)”. На вниманието на всички беше представен окончателният вариант на Четвърти модул „Насилие и тормоз над жени“, който вече е свободно достъпен и онлайн на 6 езика, през сайтовете на СТСБ и ETF.. Участниците получиха възможността да разгледат и наръчника „Обучителен пакет за  равенство между половете в транспорта“, който включва педагогически и практически материали по 4-те основни модула на обучителния пакет за равенство между половете на ETF. Двете помагала са отпечатани на български, английски, френски, немски и испански езици, и предназначени да бъдат използвани от обучители, активисти и лидери на транспортните синдикати в цяла Европа.

В заключение Оливър Ричардсън, председател на секцията, и Франсоа Балестро, политически секретар, отправиха благодарности към всички, участвали проекта и най-вече на проф. Йоренс. Двамата отбелязаха, че с такива проекти ЕТФ може да променя ситуацията и да прави сектора по-благоприятен за всички работници.