СТСБ и ИКЕМ подписаха споразумение на колела

Европейската седмица на мобилността стана повод синдикати и работодатели да подпишат първото по рода си споразумение на колела. По време на обиколката на ретро трамвая на 18 септември беше сключено „споразумение на колела“ за сътрудничество между Национална браншова организация за електрическа мобилност – Индустриален клъстер „Електромобили“ (ИКЕМ), и Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ). На подписването присъстваха общински съветници, представители на транспортните дружества в столицата и лидерите на синдикалните организации към тях, членуващи в СТСБ;  както и младежкият представител на сектор „електортранспорт“ в СТСБ Мадлен Йорданова и експертът на СТСБ Мила Николова, която е представител на СТСБ в Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Именно чрез НАПОО, ИКЕМ потърсиха контакт със СТСБ

Целта на споразумението, под което подписи положиха председателят на СТСБ Екатерина Йорданова и главният секретар на ИКЕМ Иван Костов, е изграждането на стратегическо партньорство между клъстера и синдиката. То има за основна цел популяризирането и развитието на електрическата мобилност и другите съвременни модели на интелигентна мобилност, както и постигане на качествени работни места в сектора и чиста околна среда.