СТСБ представи на конгреса на КНСБ водещите си кампании за 2017 г.

Съюзът на транспортните синдикати в България (СТСБ) представи по време на VIII конгрес на КНСБ своите кампании, които са водещи в работата му през тази година. „Заклех се!” и „Нашият обществен транспорт” се организират от СТСБ по инициатива на Международната федерация на транспортните работници (ITF), а „Сигурност у дома, сигурност на работното място“ и „Жените в сърцето на европейската икономика” са кампании на СТСБ, които се реализират по проекти на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП).

Предотвратяването и премахването на всички форми на насилие над жените и момичетата и установяването на хармонични отношения между мъже и жени, са сред водещите целите на СТСБ. За това на 25 ноември 2016 г. младежката организация даде рестарт на кампанията си #Заклехсе#СТСБ, която започна през 2014 г. на конгреса на Международната транспортна федерация в София.

Тя се обръща към всички мъже в България и ги призовава да станат посланици на надеждата и разбирателството, като се закълнат да не упражняват или толерират насилие над жени. През последните пет месеца посланието й достигна до хиляди мъже, а няколко стотин положиха клетва. Кампанията ще продължи с различни публични изяви и във интернет пространство до 25 ноември 2017 г.

Кампанията „Сигурност у дома, сигурност на работното място“ ( Safe at Home, Safe at Work ) беше представена също на конгреса на КНСБ от СТСБ. Нейна цел е предотвратяване, овладяване и премахване на насилието и тормоза  въз основа на пола на работното място.

Проектът на ЕКП посочва и връзката между домашното насилие и насилието на работното място. България е една от 11-те страни, включени в него, а председателят на СТСБ Екатерина Йорданова участва в управлението му. Проучванията показват, че тормозът на база пол на работното място придобива все по-различни форми, а данните са стряскащи. Жертвите обикновено премълчават за проблема, за да не загубят работата си и затова е много трудно синдикатите да се преборят с него.

С включването си в кампанията „Жените в сърцето на европейската икономика”, СТСБ участва активно в борбата с неравенството между половете и най-вече с икономическото, което поставя бариери пред кариерното развитие на жените и води до сериозни разлики в заплащането.

В рамките на конгреса беше представена и най-новата кампания на СТСБ – „Нашият обществен транспорт”, която стартира на 1 май и  разяснява предимствата на обществения транспорт. Неговото по-широко използване носи ползи за гражданите, за работещите в сектора, за градовете и за природата.