СТСБ се обяви срещу демонизирането на Истанбулската конвенция

Съюзът на транспортните синдикати в България (СТСБ) се обяви „ЗА” ратификация на Истанбулската конвенция по време на обществения дебат, който се проведе  по инициатива на председателя на Народното събрание Цвета Караянчева на 23 януари в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. По време на него експерти, представители на институции, неправителствени организации и различни вероизповедания обсъдиха законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (т.нар. Истанбулска конвенция). В него от страна на СТСБ участва Мила Николова, експерт по международна дейност, която работи по проблемите на равнопоставеността и насилието.

„За нас приемането на конвенцията е много важно, защото тя ще задължи държавата ни да провежда устойчиви политики за противодействие на всички видове насилие над жени – у дома, на работното място, на улицата – защото насилието е навсякъде”, заяви Мила Николова. Също така ратификацията й ще доведе до приемане на уеднаквен, съгласуван и системен подход в Европа за борба с насилието. Ще бъдат установени единен стандарт, инструментариум и мониторингов механизъм, гарантиращи прилагането на съответните политики. Според СТСБ конвенцията не третира по никакъв начин въпроси, свързани с т. нар. „трети пол“; в нея става дума само за жени и мъже и не се накърняват културните традиции на никоя нация.

Мила Николова остро възрази срещу опитите на част от ораторите да бъде демонизирана Конвенцията и да се подмени основната тема на дебата. „Като експерт в областта на равнопоставеността не разбирам как домашното насилие може да крепи българското семейство, а Конвенцията ще го разбие. Не разбирам как европейска политика е насочена срещу християнските ценности, след като ЕС е съставен предимно от християни. Не разбирам как можем да се отказваме от един мощен инструмент за борба с насилието над жени заради тълкувания, които дори нямат сериозна обосновка“ – попита риторично представителят на СТСБ.

Днешният дебат по Истанбулската конвенция за съжаление показа, че обществото ни е силно разделено. Затова е необходимо той да продължи, докато всички ние се обединим около онези текстове на Конвенцията, които са безспорни, коментира председателят на СТСБ Екатерина Йорданова. „Насилието над жени и момичета и домашното насилие е изключително сериозен проблем. За решаването му се нуждаем, на първо място, от неговото разбиране, а след това от усилията и енергията на всеки един. Недопустимо е по тази толкова сериозна, трудна и чувствителна тема да пилеем толкова много обществена енергия в грешна посока, вместо да се обединяваме за справянето с проблема, подчерта още Екатерина Йорданова. Според нея дебатът трябва да продължи като се направи отново сериозен юридически прочит на конвенцията и обяснителния доклад към нея, а самата Конвенция да се ратифицира с придружителна декларация, която да гарантира, от една страна постигане на конкретните цели, свързани с борбата с насилието, а от друга – че не е възможно отделни текстове да бъдат тълкувани  по начин, разделяш обществото и създаващ недоверие и напрежение в него.

Припомняме, че СТСБ обяви официалната си подкрепа за ратифицирането на Конвенцията още на 5 януари 2018 г. със специална позиция, публикувана на официалния ни сайт.