СТСБ участва в дискусия за дефицитните професии

В сектора на транспорта има недостиг на машинисти, летци и шофьори

Съюзът на транспортните синдикати в България (СТСБ)  участва в дискусия за дефицитните професии и насърчаване на заетостта. Тя се проведе на 28 септември в София и бе организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по проект: „Постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори”. Кръглата маса, в която участваха представители на социалните партньори, беше посветена на дефицитните професии. В сектора на транспорта беше подчертан недостигът на машинисти, летци, шофьори.

Във форума взеха участие Васил Велев, председател на УС на АИКБ; Зорница Русинова, зам.-министър на МТСП; Д-р Милена Ангелова, Главен секретар на АИКБ и ръководител на проекта; проф. Емилия Ченгелова от Института за изследване на обществата и знанието; Гергана Раковска, председател на Фондацията  на бизнеса за образованието; представители на работодателите и синдикатите. От страна на СТСБ се включи Весела Цаперкова, директор на ЦПО към СТСБ.

АИКБ са разработили наръчник с модули за повишаване на привлекателността на идентифицираните като 16 професии с дефицитно предлагане на работна сила в четирите пилотни бранша – „Транспорт и спедиция“, „Машиностроене“, „Електротехника“ и  „Здравеопазване”.

Васил Велев посочи, че индустрията в България създава близо четвърт от брутната добавена стойност в икономиката при 19.4% средно в ЕС. „Ако не вземем веднага мерки, съвсем скоро ключови сектори на българската икономика със сравнителни предимства и много добро представяне, съдейки по ръста на износа, ще останат без кадри и ще са изправени пред опасността да затворят врати“, предупреди Велев.

 В модулите АИКБ представя факторите, които влияят на привлекателността на професиите. Те са: работна среда, парични доходи, непарични материални стимули, стрес, престиж, перспективи, вложени време и средства за овладяване и поддържане на професията. Изведени са под формата на инструменти и конкретни мерки, за които работодателите трябва да предприемат необходимото.

Разработката получи висока оценка от присъстващите като беше подчертано, че привлекателността на професиите минава и през най-ранното кариерно развитие, а най-краткия път за намаляване на дефицита на кадри е чрез доразвиване на уменията в посока на квалификация и преквалификация.

Сред подкрепящите фактори, които са с относителна значимост между 50 и 75%, са: възможност за работа в голяма компания, реализация в чужбина, работа с модерни технологии и техника и др. Тяхното прилагане няма да води априори до наемане на работници и служители, но въпреки това ще влияе много силно върху мотивацията на лицата, които биха се явили за заемане на позицията, която да доведе до позитивно решение в полза на предприятието

Сред допълващите фактори, чиято тежест е под 50 %, фигурират: близост на работното място, осигуряване на транспорт, липса на работа с удължено работно време или в почивни дни, поддържането на професионалното ниво да не изисква сериозни разходи и др. Ако бъдат приложени, няма да имат нито решаваща значимост, но могат да изиграят допълваща роля при взимането на решение от страна хората, търсещи работа.