СТСБ участва в европейска подготвителна среща за Конвенцията на ILO за насилието

На 13 май 2019 г., по покана на ЕК, в Брюксел се състоя финална подготвителна среща на експертните екипи, отговорни за изготвянето на Конвенцията на Mеждународната организация на труда (ILO) за насилието в света на труда, която предстои да бъде приета по време на 108-та конференция на ILO от 10 до 21 юни 2019 г, в Женева.

Председателят на СТСБ Екатерина Йорданова се включи в срещата, в качеството си на член на Женския комитет на Европейската Конфедерация на профсъюзите (ETUC) и активен участник в работата на комисията за създаване Конвенция на ILO за насилието в света на труда през юни 2018 г. На срещата в Брюксел присъства и Антоанета Стоименова – експерт международна дейност към централата на СТСБ.

Целта беше взаимно информиране и сближаване на позициите между европейските социални партньори и правителствата на държавите-членки на ЕС по текстовете на бъдещата Конвенция на ILO за насилието. Тази среща беше много навременна и приветствана от Женския комитет на Конфедерацията, който на предишното си заседание беше констатирал необходимостта от по-активна комуникация между европейските социални партньори и представители на държавите-членки на ЕС, за да бъдат изгладени някои детайли, запълнени пропуски и да се стигне до консолидиране на единна тристранна европейска позиция (правителства-синдикати-работодатели) по текстовете на Конвенцията.

7-членната делегация на европейските социални партньори се състоеше от петима представители на синдикатите и двама представители на работодателските организации. ЖК на ETUC беше представен от Чиниция Секи и Екатерина Йорданова. Чиди Кинг се включи от името на Международната конфедерация на профсъюзите (ITUC) – инициатор на кампанията за приемане на Конвенция на ILO за насилието и координатор на световните усилия в тази посока от 2013 г. насам.

СТСБ също е активен участник в кампанията за Конвенция на ILO за насилието от самото й начало. С ежегодните си женски инициативи по случай 8 март и 25 ноември; със стартиралата през 2014 г. кампания за елиминиране на насилието #ЗаклехСе на Младежкия комитет; както и с активното си участие в проекта на ЖК на ETUC “Сигурност у дома, сигурност на работното място“, СТСБ е полагала последователни усилия за повишаване осведомеността за проблема сред синдикатите, работодателите и обществото като цяло.