СТСБ взе участие в третия семинар по проекта „Справедлива авиация за всички“ на ЕTF

От 27 до 29 юни във Варна се проведе третият семинар по проекта на Европейската транспортна федерация (ЕTF) „Справедлива авиация за всички“, посветен на европейската и международната регулаторна рамка относно социалните права и стандартите за трудова заетост в авиацията. В него взеха участие синдикални активисти от цяла Европа. Съюзът на транспортните синдикати в България (СТСБ) участва в обучението с двама свои експерти  – Любомир Дренски и Антоанета Стоименовa, както и с председателя на Синдикалната организация към летище „Варна” – Петранка Шопова.

Проектът е насочен към изграждане на капацитет и обучение на представителите на работниците, насочено към по-добро разбиране на настоящата европейска и международна регулаторна рамка относно социалните права и стандартите за трудова заетост в авиацията с цел представяне на конкретни, в това число и законодателни, предложения пред институциите на ЕС, държавите-членки и другите заинтересовани страни.

Нашите представители се включиха в международната кампания в подкрепа на исканията на работещите в Raynair с видеоклип, където изразиха принципната си позиция на съпричастност и подкрепа. Също така беше дадена гласност и на проекта на СТСБ за „Жените в транспорта – Обучение за стойностна заетост (EVE)“, като на участниците в семинара бяха раздадени дипляни. Бе заявен интерес за включване в нашите обучителни програми.

Финалната конференция ще бъде в периода 21 – 27 ноември 2018 г. и ще се проведе в Лимасол – Кипър.