Транспортната комисия на ЕП подобрява Регламента за пристанищата, но ЕТФ остава нащрек

port.jpgНа 25 януари 2016 г. комисията на Европейския парламент по транспорт и туризъм (TRAN Комисия) прие доклада по обсъждания Регламент за пристанищни услуги. Това законодателно предложение е от решаващо значение за Европейската транспортна федерация (ЕТФ), тъй като касае няколко групи работници, представяни от Федерацията, особено заетите на влекачи и с обработката на товари.
„Докладчикът Кнут Флекенщайн е свършил огромна работа, опитвайки се да балансира текста според гледните точки, изразени от съответните заинтересовани страни“, каза заместник-председателят на секция „Докери“ в ЕТФ Торбен Зееболд. „Бяхме поискали от комисията да бъде по-амбициозна по отношение на социалните клаузи, но смятаме, че резултатът от този вот внася няколко подобрения в сравнение с оригиналния текст“, добави той.
„Ние сме особено доволни, че ЕП отхвърли елементите относно достъпа до пазара“, продължи Зееболд. „Това е за трети път: да се надяваме, че урокът е научен и вбъдеще няма да има подобни предложения. Новият член 10.a, по който бихме могли да се споразумеем, е добра стъпка напред. Ние обаче сме много загрижени от продължаващите опити за разбиване на пристанищните схеми на труд. Нямаме намерение да гледаме как работните ни места стават несигурни и условията на работа се влошават: когато диалогът се изчерпва, налице е международната солидарност“, заключи той.
Положителен момент за ЕТФ е и изключването на пилотажа от регламента и признаването на основната му роля за безопасността.
Изразявайки мнението на работещите на влекачи, Жан – Филип Шател от френски филиал на ЕТФ към Генералната конфедерация на труда CGT заяви: „Първоначалният текст беше много тревожен заради възможното му отрицателно въздействие върху съществуващите социални стандарти в сектора на влекачите в някои страни от ЕС. Бе направено съвместно усилие на институционално ниво, за да могат нашите опасения да бъдат чути.“ Той добави: „Могат да се намерят задоволителни решения, за да не се допусне занижаване на условията на труд. По някои въпроси се искаше повече политическа смелост, по-специално за прехвърлянето на персонала при смяна на оператора, тъй като не във всички държави от ЕС има законодателна защита за работещите на влекачи „.
„Ние ще направим всичко възможно, за да сме сигурни, че подобренията ще бъдат приети както на пленарното заседание, така и при предстоящите тристранни преговори и че ще бъдат направени допълнителни подобрения“, заключи Ливия Спера, политически секретар на секция „Докери“ в ЕТФ.