Успешно бе подписан новият КТД на Пристанище Варна

На 9 януари се подписа новият колективен трудов договор на Пристанище Варна. Той е за 2 години. Към него има и споразумение, уреждащо условията за присъединяване.

С новия КТД се въвеждат някои нови социални придобивки и се подобряват параметрите на други, вече съществуващи. Така например е увеличен размерът на сумата, изплащана при ползване на полагаемия се годишен отпуск. Повишава се и лимитът на средствата, изплащани за лекарства при определени заболявания. Също така е помислено за случаите на временна неработоспособност и е предвидено изплащането на една минимална работна заплата, ако този период продължи 45 или повече дни. Такива мерки позволяват по-добра грижа и по-пълноценно възстановяване на служителите, попаднали в подобна ситуация, и са израз не само на синдикална солидарност, но и на обикновена човечност – едно все по-рядко качество.  Превенцията като част от здравословните и безопасни условия на труд също е високо оценена и за тази цел е постигнато допълнително възнаграждение за хората, работещи при специфични условия на труд на пристанище Варна – Запад.

Новост е и сумата, която се полага еднократно при раждане на дете – една сериозна допълнителна подкрепа за насърчаване на раждаемостта и в отговор на нуждите на младите служители. Мярката е знакова за отношението към тях, особено за младите жени, при условията на неофициално враждебен пазар на труда за бременните и младите майки.

„Доволни сме от резултатите от преговорите, но не по-малко важно е, че вече преговаряме и за повишаване на възнагражденията в дружеството. Очаквайте още новини от нас“, коментира Тимка Филчева, председател на синдиката на Пристанище Варна – Изток и бранш „Пристанища“.