Екатерина Йорданова се срещна със служебния министър на транспорта

Председателят на СТСБ Екатерина Йорданова и президентът на Конфедерация на независимите синдикати в България – КНСБ Пламен Димитров се срещнаха днес със служебния министър на транспорта Георги Тодоров. Срещата беше провокирана от две последователни писма на синдикалните организации на СТСБ в терминалите на пристанище Варна – Изток и Варна – Запад, алармиращи за намерения за преструктуриране от страна на ръководството на дружеството.

Синдикатите изложиха най-спешните за решаване проблеми във варненското пристанище:

– Намеренията за преструктуриране в дружеството от страна на ръководството на „Пристанище Варна“ ЕАД;
– Необходимостта от изготвяне на график за удълбочаване на шесто и седмо кейово място на пристанището за приемане на повече товари;
– Тревожното покачване на замърсяването на въздуха на терминал Варна – Запад, вследствие на изпаренията от производствените мощности на „Агрополихим“ АД и „Солвей Соди“ Девня;
– Изключително лошото състояние на основния път към пристанищен терминал Варна – Запад, по който се движат камионите с товари и по който работещите стигат до работното си място;
– Ускоряване приемането на генералния план за „Пристанище Варна“ ЕАД, във връзка с визията на принципала за неговото бъдещо развитие.

На срещата, осъществена в МТИТС по искане на синдикатите, присъстваха също заместник-председателят на СТСБ Иван Дражев и председателите на синдикалните организации на СТСБ в „Пристанище Варна“ ЕАД Мартин Индзудис и Пенка Илиева, членове на СО в дружеството, юристи и експерти „Воден транспорт“ към СТСБ.