Съвместяването на работа и личен живот трябва да върви напред, а не назад

Такава беше ясната позиция на Женския комитет на Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC)) на редовното му заседание, което се състоя на 14-15 ноември 2018 г. в Брюксел, Белгия.  Очаква се тази позиция да залегне в предстоящата европейска  Директива за съвместяването на работа и личен живот, чието приемане би трябвало да се случи до края на годината. В нея изрично е включена т. нар. „клауза за необратимост“, която гласи, че ако положението в дадена страна е по-добро от предвиденото в директивата, то следва да се запази така и след влизането ѝ в действие. Такъв е случаят с България в някои отношения. Въвеждането на нови мерки не бива да става за сметка на вече утвърдени положителни практики – като възможността за по-дълго майчинство например. Правото част от този отпуск да се ползва от бащата също е нещо, с което България може да се гордее.

На заседанието бяха обсъдени и други важни въпроси като насилието и тормозът над жени в навечерието на 25 ноември – Международния ден за премахване на насилието над жени, и предстоящите синдикални действия по отбелязването му. В този контекст СТСБ припомни накратко проекта EVE, представян няколкократно пред ЖК на ETUC, като в този случай акцентът беше поставен върху тематичния учебен модул за насилието над жени в транспорта (Модул 4), отпечатан на 5 езика (български, английски, френски, немски и испански).. Проектът беше изпълнен от СТСБ в съдействие с Европейската транспортна федерация (ETF), с финансовата подкрепа на Европейския съюз и в партньорство с още 3 европейски транспортни федерации от Франция, Холандия и Великобритания. Дейностите на ТССБ по случай 25 ноември ще бъдат посветени главно на популяризирането в  страната и чужбина именно на този модул, както и на резултатите от проекта EVE като цяло

ETUC започна и своята подготовка за Международния ден на жената 8-ми март 2019 г. Организациите бяха подканени да дадат предложения за темата на редовното годишно проучване. СТСБ предложи като тема дигитализацията – едно от основните предизвикателства в света на труда, но разглеждана в персперктивата на равенството между жени и мъже. Резултатите от такова проучване биха дали важни насоки за политики и действия на работното място с цел дигитализацията да намали разликите между половете в заетостта и заплащането, вместо да ги задълбочи – един от ключовите въпроси относно бъдещето на труда.

Европейски въпроси като Брекзит и наближаващите политически избори, както и участието на ЖК на ЕКП в работата по приемането на бъдеющата Конвенция на МОТ за насилието в света на труда през 2019 г. също бяха обект на дискусии. Бе даден старт и на подготовката за следващия конгрес на ЕКП, който ще се състои през май 2019 г. във Виена, Австрия.