Екатерина Йорданова проведе срещи в „Столичен автотранспорт“

Председателят на СТСБ Екатерина Йорданова и президентът на Конфедерация на независимите синдикати в България – КНСБ Пламен Димитров се срещнаха с ръководството и със синдикални членове в „Столичен автотранспорт“ ЕАД от трите автобусни депа: “Земляне”, “Дружба” и “Малашевци”.

Целта на срещата бе обмен на въпроси и предложения, които да спомогнат за идентифициране на актуалните проблеми, които касаят пряко членовете на СТСБ – КНСБ.

Срещата с работниците бе открита от Екатерина Йорданова, която подчерта развитието и успехите на социалния диалог, доброто партньорство, довело до подобряване на условията на труд. Тя припомни параметрите в Колективния трудов договор в дружеството, уреждащи по-добрите условия на труд от действащото законодателство и нормативна уредба : „Благодарение на постоянния диалог ни се дава възможност да идентифицираме проблемите и да даваме решения навреме. През последните месеци постигнахме ключови за сектора резултати – единствени в Европа запазихме работните места в сектора. Нека не забравяме и, че предложихме на правителството да осигури подкрепа за работещите с мярката 60/40; направихме необходимото за запазим живота и здравето не всеки един от вас. И всичко това постигнахме заедно.“, откри срещата Екатерина Йорданова и подчерта, че: „КНСБ и президентът Пламен Димитров са неотлъчно до нас в усилията ни при решаването на всяка една задача. Като най-голяма национална синдикална организация доказваме, че с общи усилия постигаме забележителни резултати, дори във времена на безпрецедентна пандемия.“По време на срещата беше обърнато и специално внимание на факта, че, благодарение на сътрудничеството и на базата на подписаното споразумение между синдикати и Столична община, работещите получиха увеличение на работната заплата с 10%, независимо от тежката ситуация. Този факт беше подчертан от Владимир Цветанов, председател на СТСБ в дружеството и член на УС, който се обърна към Екатерина Йорданова и Пламен Димитров с благодарност за съвместната работа и за грижата и защитата за всеки един работник. „Дори когато сме си мислили, че някой проблем няма как да се реши, то веднага с помощта на Екатерина Йорданова, Пламен Димитров и кмета на София – Йорданка Фандъкова, се взимат мерки. Благодарение на съвместните ни усилия условията на труд са добри, заплатите на всички работници се увеличават.“, заяви той. Цветанов допълни още, че инвестициите в подмяна на автопарка трябва да продължат, предвид европейските изисквания, свързани със Зелената сделка. Освен това следва да бъде предоговорено и работното време в автотранспортния сектор на територията на София.

След срещата с работещите Екатерина Йорданова и Пламен Димитров поставиха зададените въпроси пред ръководството на “Столичен автотранспорт” в лицето на директора на дружеството Слав Монов и Кирил Георгиев, директор на поделение “Малашевци”. Обсъдено бе и отражението на пандемията върху дружеството и необходимостта от финансово стабилизиране след трудната година.

В срещите между СТСБ и „Столичен автотранспорт“ ЕАД взеха участие също и Мария Георгиева – председател на депо „Малашевци“, Албена Борисова, представител на Женския комитет и член на Съюзния съвет, както и Антоанета Стоименова, експерт „Градски транспорт“ в СТСБ и член на УС на международните транспортни федерации ETF и ITF.