Лидерите на СО в столичния транспорт излязоха с отворено писмо към ръководството на КТ „Подкрепа“

ОТВОРЕНО ПИСМО 

от ръководствата на синдикални организации от столичния градски транспорт към Съюза на транспортните синдикати в България

С огромно огорчение се запознахме с публикуваната в социалните мрежи декларация от ФТР „Подкрепа” във връзка с подписания Колективен трудов договор (КТД) в „Столичен автотранспорт” ЕАД.

Изразяваме своето възмущение от недостойното и манипулативно поведение на ръководството на федерацията на КТ „Подкрепа”, което се опитва да омаловажи резултатите от преговорите за подписване на КТД в транспортното дружество и да разедини позициите на членовете на двата национално представени синдиката. Ръководството на ФТР „Подкрепа” не отстоява исканията на своите членове по време на преговорите, като в последствие се опитва да прехвърли вината за това на Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ).

В декларацията са изнесени неверни факти с цел дискредитиране на председателя на нашата структура в дружеството Мария Георгиева, както и на самия Съюз на транспортните синдикати в България и неговото ръководство. Внушенията са обидни за всички членове на СТСБ.

В декларацията се твърди невярно, че Мария Георгиева изненадващо и лично е взела решение за подписване на „неудовлетворителния за представителите на ФТР „Подкрепа” КТД , при това без да ги уведоми и да го съгласува с тях”. Бидейки дългогодишни синдикални лидери, участвали в множество преговори по КТД, можем категорично да заявим, че договорености не се постигат без съгласието на всяка една от страните. Така се записва и в протоколите: „Страните се споразумяха …..”. В противен случай нямаше да се финализират преговорите и хората щяха да останат без завоюваните от синдикатите социални придобивки.

Отделен е въпросът кой за какво е настоявал и какви обещания са били давани. За да не подвеждаме с популистки прийоми членовете си, ние от СТСБ не си позволяваме да даваме нереалистични обещания. Използваме случая да обърнем внимание, че заложените параметри в проекта на КТД, са различни от крайния резултат, защото този резултат се постига след взаимни отстъпки и компромиси от страна на преговарящите.

СТСБ няма да допусне да бъдат омаловажени резултатите, постигнати с КТД на „Столичен автотранспорт”, а именно: увеличение на основните заплати на водачите със 70 лв., коледни бонуси в размер на 70 лв. и не на последно място – запазване на вече договорени параметри в това число клас прослужено време от 1% и храна по 13 лв. на ден.

Ние в СТСБ вярваме, че диалогът е най-силният инструмент за постигане на по-добро заплащане, по-добри условия на труд, по-добри социални придобивки.

В заключение заявяваме, че няма какво да тежи на съвестта на Мария Георгиева и заставаме твърдо зад нея! Няма да позволим името на който и да е от нашите лидери да бъде опетнявано по такъв грозен и недостоен начин!

Благодарим на ръководството и на преговорния екип на Синдикат Автотранспорт към СТСБ за всеотдайната им работа и за постигнатия резултат и очакваме това да се оцени от целия колектив на дружеството.

 

За СО към ЦГМ ЕАД:

Божидар Данчев

 

За СО към  „Столичен електротранспорт“ ЕАД:

Емилия Иванова

 

За СО към „Метрополитен“ ЕАД:

Татяна Пачкова