Комитет „Наземен персонал“ на ITF с декларация към СТО по повод TiSA

На 6 и 7 декември 2017 г. по покана на аржентинския синдикат АРА (Asociacion del Personal Aeronautico) в Буенос Айрес, Аржентина се проведе редовната годишна среща на комитет „Наземен персонал“ от секция „Гражданска авиация“ на Международната транспортна федерация (ITF).

Тя събра официални представители на синдикални организации на летищни служители и наземен персонал от целия свят. Заседанието беше ръководено от председателя на комитет „Наземен персонал“ и президент на АРА Едгардо Лянос, който сърдечно поздрави участниците от името на организацията-домакин.

СТСБ беше представен от своя експерт Антония Панайотова, която е член на УС на секция „Гражданска авиация“ на ITF.

Комитетът отчете напредъка през изтичащата година по основните приоритети на секцията, подчинени на четирите лоста от работната програма на ITF за периода между 43 конгрес в София през 2014г. и предстоящия през октомври догодина 44 конгрес в Сингапур -консолидиране на основните центрове, хъбове и коридори, въздействие върху ключови играчи в индустрията, стимулиране на масово членство и следване на географските премествания и промени в икономиката.

Беше направена пространна презентация за развитието на кампанията за подобряване на условията и спазване на правата на работниците в  Qatar Airways. Изминаващата година беше изключително успешна за нея.  ITF  успя да се възползва от политическата ситуация в региона и от оказания върху Катар икономически натиск от страна на съседните държави. Установени бяха отношения с Министерството на труда и на 4 октомври 2017г. беше създадена съвместна работна група на ITF и МТ под наблюдението на Международната организация на труда (МОТ), която ще се занимава с обучения по ЗБУТ и Just Culture. Разработен е и механизъм за отправяне на жалби от страна на работниците.

 През годините тази стратегическа кампания на ITF премина през различни стадии, като непрекъснато даваше гласност и осветяваше порочните практики по отношение на служителите-мигранти в авиокомпанията (виж http://www.stsb.bg/ilo_qatar_guilty_bg/). Тя е част от глобалната кампания на Международната конфедерация на профсъюзите (ITUC) за човешки и трудови права на работниците-мигранти в държавата Катар, която е на път да разруши т.нар. система „кафала“. (виж http://www.stsb.bg/katar-demonstrira-usiliya-za-prekratyavane-na-kafala-i-se-angazhira-s-pravata-na-rabotnitsite/).

Отбелязано беше, че кампанията е дългосрочна и ще продължи и през следващия междуконгресен период, тъй като през  2022г. Катар ще бъде домакин на Световното първенство по футбол. Ще продължат и координираните усилия и натиск на ITUC и ITF за реформиране на системата и спазване на правата на работниците в държавата, като за тази цел е необходима активност и ангажираност от страна на всички оосновни членове.

По-нататък заседанието продължи с информация относно проекта „Нискобюджетни авиопревозвачи“. По време на конференцията на секция „Гражданска авиация“ през март 2017г. в Лондон беше приета резолюция относно ултра нискоразходните авиокомпании, която секцията приведе в действие, като се присъедини към многогодишните усилия на Европейската транспортна федерация (ЕТФ) по темата и заедно обявиха мащабна кампания за реформиране на агресивния бизнес модел на Ryanair.

Отчетен беше и транснационалният проект „Синдикализиране на летищни хъбове“, в който група синдикати, представляващи наземен персонал от няколко големи ключови летища, обменят опит, знания и добри практики в областта на организирането.

Бяха изнесени и доклади от проведените предния ден заседания на работните групи за Lufthansa Technik и Swissport.

Заседанието продължи с единодушното приемане на декларация, която комитетът изпрати до 11-та Конференция на министрите към Световната търговска организация, която ще се проведе в Буенос Айрес от 10 до 13 декември 2017г.

В декларацията се отбелязва, че през последните 20 години ITF следи отблизо развитието на Общото споразумение за търговията с услуги (GATS) – приложение към Споразумението за създаване на Световната търговска организация (СТО). Това развитие напоследък еволюира в още по-ужасяващ инструмент – TiSA, който се договаря потайно и прикрито от 23 страни-членки на СТО, сред които и ЕС.

„Като синдикати, представляващи наземни служители, ние сме особено загрижени за потенциала на подобни споразумения да прехвърлят и съсредоточават властта над работните места и търговското право от ръцете на държавите в ръцете на мултинационалните корпорации, като междувременно премахват правата и защитата на работниците.“, се казва в декларацията.

По-нататък текстът продължава с ефектите от дерегулацията върху работните места в сектора на наземното обслужване, които вече са очевидни. „При по-нататъшна либерализация тези работни места ще станат още по-нестабилни, условията на труд ще се влошат, заплатите ще намалеят, антисиндикалните практики ще процъфтяват, рисковете за здравето ще се увеличат, а качеството на услугите ще се влоши.“

Срещата на комитета завърши с информация за календара от събития за 2018г., най-важното от които е 44-ят конгрес на ITF, който ще се проведе през октомври догодина.