Катар демонстрира усилия за прекратяване на „кафала“ и се ангажира с правата на работниците

Международната конфедерация на профсъюзите (ITUC) приветства усилията на правителството на Катар за прекратяване на съвременното робство, наречено „кафала“. (бел.ред. Системата „kafala“, на арабски „спонсорска система“, е използвана за наблюдение и контролиране на работниците мигранти, работещи основно в строителството и бита в Ливан, Бахрейн, Ирак , Йордания, Кувейт, Оман, Катар, Саудитска Арабия и ОАЕ. Системата изисква всички неквалифицирани работници да имат спонсор-опекун в приемащата държава, най-често техният работодател, който отговаря за тяхната виза и правен статут. Тази практика създава лесни възможности за експлоатация на работниците, тъй като много работодатели отнемат паспортите и злоупотребяват със своите работници с малък шанс за правни последици.)

ITUC планира по-нататъшни срещи с катарския министър на труда относно прилагането на трудовите права за два милиона работници мигранти в държавата на Персийския залив.

„Новото управление в Катар дава сигнали за началото на действителни реформи, които да сложат край на съвременното робство и да поведат страната по пътя към изпълнение на нейните международни юридически задължения по отношение правата на работниците. След обсъжданията в Доха съществува ясен ангажимент от страна на правителството за нормализиране на индустриалната защита на работниците мигранти „, заяви Генералният секретар на ITUC Шарън Бъроу.

„Тези инициативи имат подкрепата на ITUC и се надяваме, че тяхното осъществяване ще бъде подпомогнато  и от техническия опит на Международната организация на труда (МОТ). Има още много работа, но началните стъпки откриват възможност за работниците да бъдат третирани достойно и да бъдат защитени техният живот и поминък „, добави тя.
Новите насоки и ангажиментите, поети от правителството, разрушават системата „кафала“, която държи като заложници милиони работници мигранти в Катар.

Според предвижданите мерки:

– трудовите договори ще се депозират в определена държавна институция, за да се предотврати практиката на подмяната им след пристигането на работниците в страната и заменянето с друга работа, често с по-ниско заплащане.
– работодателите вече няма да могат да ограничават служителите си да напускат страната.

– ще бъде определено минимално заплащане като основна ставка, обхващаща всички работници, за да се сложи край на расовата дискриминация в системата за заплащане.

–   документите за самоличност ще се издават директно от държавата на Катар и работниците няма вече да разчитат на своя работодател за предоставянето на лична карта, без която може да им бъде отказано медицинско лечение.
– на всяко работно място ще бъдат създадени работнически комитети, като работниците ще избират свои представители.

– специална арбитражна комисия ще бъде натоварена с бързото разрешаване на споровете и разглеждане на жалбите по определен график.

ITUC отдавна призовава Катар да сложи край на съвременното робство и да превърне Световната купа по футбол през 2022 г. в световна купа с права за всички работници. Конфедерацията в последните години непрекъснато апелираше към правителството да премахне системата за издаване на разрешителни за напускане на страната, да въведе минимална заплата за прекратяване на разликите в заплащането, да позволи представителството на работниците, да премахне подмяната на трудовия договор и да въведе процедура за подаване на жалби за уреждане на спорове.
„Тези условия са изпълнени и ние поздравяваме Емира на Катар и министъра на труда за ангажимента им да модернизират своята система за индустриални отношения „, каза Шарън Бъроу.