СТСБ проследи дебата за европейския бюджет 2020 – 2027 г.

Съюзът на транспортните синдикати в България (СТСБ) проследи дебата за бюджета на Европейския съюз за периода 2020 – 2027 г. В Представителството на Европейската комисия в София на 27 юни 2018 г. се състоя представяне, в което участваха заместник-директорът на Генералната дирекция на ЕК „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ Андриана Сукова, директорът на Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на ЕК Алиата ди Вилафранка и Иван Иванов, директор на дирекция „Централно координационно звено“ на Министерския съвет. Близо 9 млрд. евро ще получи България за кохезионна политика през новия програмен период след 2020 г., заяви Вилафранка по време на представянето. Финансирането на политиката за сближаване в предложението за общоевропейския бюджет бе орязано с 10%, но въпреки това България е сред регионите, които ще получат повече пари.

Ще се финансират най-бедните в ЕС, които имат БВП на глава от населението под 75%.  Страната ни получава увеличение на средствата с 8% или 8,9 млрд. евро. Другите държави, които ще получат повече евросредства, са Румъния (8%), Гърция (8%), Италия (6%), Испания (5%) и Кипър (2%). Парите не са само за министерствата, от ЕС настояват за високо равнище на партньорство между правителствата, министерствата и гражданското общество, отбеляза още представителят на ЕК.

Специален фокус за България се поставя още върху социалната политика, съобщи Андрияна Сукова. „Мерките, свързани с повишаване на заетостта, образованието и социалното включване, ще приобщят също инвестирането в младите през инициативата за младежка заетост и сегашният фонд за подкрепа на най-бедните“, каза тя.

Основната цел на новия бюджет, е средствата да се насочат към една по-интелигентна, по-зелена и нисковъглеродна Европа, да се намаляват отпадъците и да има ръст в икономиката, поясни още Витория Алиата ди Вилафранка. Тя посочи, че друга заложена цел е постигането на по-социална Европа и Eвропа по-близка до гражданите. Според нея  финансирането в следващия период трябва да бъде насочено към цели, които са в основите на икономическо преобразуване – икономика базирана на иновации, умения и включване на всички граждани.

Вилафранка обясни, че за развиващите се страни таванът на финансирането, което предоставя ЕС за проектите по Структурните фондове, ще се понижи от сегашните 80-85% за развиващите се страни на 70%. В тази група влиза и България. За държавите в преход понижението ще е по-малко – от 60 на 55%, а за развитите страни ще е от 50 на 40%. Останалите средства по проектите, както и досега, ще се съфинансират от националните бюджети. Новите тавани ще влязат в сила, ако Европейският парламент даде одобрението си спрямо предложението на ЕК.