СТСБ проведе регионална среща на сектор „Железопътен транспорт“ в Пловдив

На 13 юли 2020 г. в Пловдив, по инициатива на СТСБ, се проведе среща на регионални организации от сектор „Железопътен транспорт“. В срещата участваха Валентина Цветкова и Даниела Савова, експерти от СТСБ – София, както и членове на СТСБ – Пловдив, представители на Браншови железничарски синдикат (БЖС), на Национална компания „Железопътна инфрастуктура“ (НКЖИ), както и на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД – Димитровград.

Участниците обсъдиха следните теми: актуалното ниво на социалния диалог и колективното трудово договаряне по дружества – НКЖИ, „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ -Товарни превози“ ЕООД – какви са проблемите и постигнатите договорености, както и новоподписаните колективни трудови договори (КТД) в сектора. Предмет на дискусия бяха и текущите проблеми в региона и проекта на закон за железопътния сектор в България. Участниците бяха запознати и с европейските и глобални политики в областта на железопътния сектор. 2021 г. е обявена за годината на железопътния транспорт и по този повод бяха коментирани и възможностите за европейско финансиране във връзка с Програмата на ЕС за възстановяване от пандемията.