Женската конференция на ITF с декларация към Срещата на върха за климата в Бон

В нея се настоява за справедлив преход към ниско въглеродна икономика, който отчита интересите на работниците и общностите

Над 250 жени-делегати, представители на 16.5 млн. транспортни работници от всички сектори, отправиха своята декларация до провеждащата се в момента Среща на върха за климата в Бон #COP23″. Делегатите на Женската конференция на Международната транспортна федерация (ITF), която се провежда на 7 и 8 ноември в Маракеш, още в първия ден на своя форум разгледаха важния въпрос за климата и справедливия преход към икономика с по-ниски въглеродни емисии, при отчитане интересите на рабoтниците и общностите.

В работата на конференцията участва председателят на СТСБ и вицепрезидент на ITF Екатерина Йорданова. В делегацията на Съюза са също Емилия Иванова, председател на Синдикат „Столичен електротранспорт” и член на УС и СС на СТСБ, Милка Костова, зам.-председател на ЖК на СТСБ и член УС и СС на СТСБ, Мадлен Йорданова, член на Младежкия комитет на СТСБ и отговаряща за синдикатите от градски транспорт в цялата страна.

Ето и пълният текст на документа, приет от делегатите:

Декларация от Маракеш

на жените-делегати на Женската конференция, организирана от ITF на 7 – 8 ноември 2017 г.

„Kато взимат предвид стряскащите климатични промени, на които всички сме свидетели, конференцията на жените транспортни работници от ITF призовава:

  • за амбициозно и ефективно разширяване на обществения транспорт в световен мащаб;
  • за популяризиране на и подкрепа за екологичните, социалните и икономически ползи от масовия транспорт;
  • за подобрен достъп до услуги за мобилност и намаляване на задръстванията и замърсяването в градовете, моретата и въздуха, причинени от всички сухопътни, въздушни и морски транспортни средства;
  • за сътрудничество със синдикални организации, включително с техните женски представители, в процеса на вземане на решения и при формирането на политики за обществения транспорт, включително за гарантиране на достойни и безопасни работи места, както и на трудовите и организационни права на мъжете и жените транспортни работници“.

Още по темата можете да видите тук –  http://www.itfglobal.org/en/news-events/press-releases/2017/november/global-women-transport-workers-call-for-development-of-public-transport-to-tackle-climate-change/