Австрия споделя своя пример за достоен труд

mila_Wien_2

От 15 до 17.12.2014г. Мила Николова – експерт от СТСБ и Мартин Иванов от КНСБ посетиха Австрия като последен етап от обучението на КНСБ за достоен труд, част от съвместен международен проект. Там, в рамките на богатата и наситена със срещи програма, те се запознаха с обучители и участници в подобни обучения, с представители на различни синдикални и обществени структури и посетиха инфраструктурни обекти, свързани с транспорта, в отговор на проявения от СТСБ интерес.
През първия ден пред гостите бе изнесена кратка презентация на особената структура и начин на водене на социалния диалог, с които Австрия се отличава от останалите европейски страни. Общата за всички австрийски синдикати конфедерация OGB си партнира в защитата на наемния труд с така наречената „Камара на труда“, където задължително членуват всички работещи, независимо дали са синдикални членове или не. Камарата отговаря за законодателните инициативи и е по-скоро политическото лице на труда (там има групи от различни партии), докато конфедерацията поддържа колективното договаряне на браншово и фирмено равнище за своите членове. Двете структури са в постоянно взаимодействие и допълване. Благодарение на дългата практика този механизъм работи гладко и ефективно.
Следобедът бе посетен строежът на логистичен център за контейнери извън града. Той ще бъде изграден на 2 етапа и при завършването на първия се очаква там да бъдат доставяни и преразпределяни десетки хиляди контейнери годишно с участието на пътен и железопътен транспорт. Центърът ще обслужва основно нуждите на града и източната част на страната. Той е разположен в близост до магистрала и съществуващата ж.п. линия ще бъде дублирана и свързана отделно с близкия ж.п. възел. За да не натоварва рязко бюджета на ж.п. компанията, той се изпълнява от частна фирма, а след това ще бъде ползван под наем от австрийската ж.п. компания.
По-късно гостите посетиха офиса на неправителствената организация – партньор по проекта „Sudwind“ и се запознаха с дейността й, насочена основно към защита както на потребителите, така и на хората, работещи в различни видове промишленост. От огромно значение е обвързването в общественото съзнание на качеството на продукта с качеството на работното място за този, който го създава. Така например продуктите, за които се използва детски труд, са нежелани от потребителите – те не биха се доверили на такъв производител и за качеството на стоката. Така чрез своите кампании в Австрия тази и други такива НПО съдействат за по-добри условия на труд по цял свят.
Вечерта гостите посетиха един от многото коледни базари и опитаха традиционния пунш в компанията на свои австрийски колеги – състуденти, някои от които ще посетят България през януари.
Срещите, проведени на следващия ден във Виена и Линц, имаха за цел да запознаят отблизо гостите с особената структура на австрийската синдикална дейност и социален диалог. Българските „студенти“ посетиха централния офис на конфедерацията и отделите за обучение и за международна дейност, както и транспортния синдикат VIDA, където намериха изключително подготвени, изобретателни и неуморни колеги и приятели. Тази обмяна на опит продължи следобеда и в Линц, където им бе представено „Синдикалното училище“. Вече повече от половин век австрийските синдикати провеждат вечерни и съботно- неделни обучения в рамките на учебната година за усвояване на различни общи знания и умения от участниците-доброволци: за европейските структури и процедури, за трудовото и осигурително законодателство, умения за преговаряне, за презентиране и пр. Моделът е толкова успешен, че наскоро е бил пренесен и развит в Молдова, където печели нови и нови синдикални членове. Той е доста близък до провежданите от СТСБ обучения по синдикална култура и като съдържание, и като методика.
Не по-малко интересни и с важен обществен ефект са и провежданите в партньорство с Камарата на труда обучения. Те започват още от ученическа възраст – 13 години, когато преподаватели избират семинари от списък с обществено значими теми, свързани с икономиката и труда, и водят своя клас. Един семинар трае 2 учебни часа, но включва самостоятелна групова задача и даване на отговори на конкретни въпроси от представения видеоматериал. Използвани са мултимедии и всичко необходимо, за се превърне семинарът по-скоро в приятна игра. В същото време участниците приемат и формулират сами силни послания против дискриминацията, за повече социална отговорност – и като потребители, за по-добри условия на труд и т.н. според възрастта.
На третия ден гостите посетиха и карго-терминала на пристанище Виена. За разлика от българските речни пристанища, той доста прилича на морските най-вече заради стандартните контейнери за превоз, използвани от ж.п. и пътния транспорт. Няколко сериозни логистични фирми ги очакват на територията на пристанището, макар товаро-разтоварните работи да се извършват само от пристанищни служители. Има ж.п. линия и пътна инфраструктура за камионите, макар тясното пространство да създава затруднения. До края на следващата година то ще бъде разширено с изкуствено изграден още един ръкав към терминала, който ще бъде свързан и с брега. Остава да бъде разрешен въпросът с регулиране на дълбочината на реката – както при повишени нива, така и при спад.
Като цяло визитата показа, че въпреки кризата и общите за транспортния сектор в Европа проблеми, добрият социален диалог е от решаващо значение за развитието както на икономиката, така и на индустриалните отношения и условията на труд. Той обаче е резултат от общи усилия за изграждане на обществена култура още от ранна възраст.