Екатерина Йорданова участва в заседание на Комитета по наблюдение на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020

Председателят на Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ) Екатерина Йорданова в качеството си на представляващ КНСБ взе участие в първото за тази година заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г., което се провежда в Сандански на 6 и 7 юни 2017 г. По време на него бе разгледан окончателният доклад за изпълнението на проектите от предходния програмен период. Управляващият орган на ОПТ е изпратил  документа в Европейската комисия на 31 март 2017 г. Сертифицираните средства по него са 2 073 549 490 евро, или 98,57% от бюджета на програмата.

Работата на комитета продължи с преглед на напредъка на проектите от новия програмен период. Бяха изслушани докладите на бенефициентите: НK „Железопътна инфраструктура”, Агенция „Пътна инфраструктура”, НК „Стратегически инфраструктурни проекти”, „Метрополитен” ЕАД, ДП „Пристанищна инфраструктура”, Изпълнителна агенция за проучване и поддържане на река Дунав, Изпълнителна агенция „Морска администрация”.

Преди началото на заседанието членовете на Комитета за наблюдение посетиха на място лот 3.1 на АМ „Струма”, където наскоро екип от археолози, проучващи трасето между Благоевград и Крупник, попаднаха на ценни археологически находки от няколко времеви пласта. Най-древният е от неолита – 5 в. пр. н. е. Открит и по-късен пласт от римско време, най-вероятно 2-4  век.

Днес работата на Комитета продължава с преглед на изпълнението на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020.