Екатерина Йорданова взе участие в европейска конференция на високо равнище

Дискусията бе посветена на Европейския социален стълб в контекста на бюджета на ЕС за новия програмен период

Председателят на Съюза на транспортните синдикати в България Екатерина Йорданова взе участие в европейската конференция на високо равнище на тема „Европейският стълб на социалните права: „Да работим заедно за постигането на резултати“. Целта на форума бе да се обсъди социалната политика на ЕС в контекста на европейския бюджет за следващия програмен период – 2021-2027 г. В събитието участваха министри, представители на организациите на синдикатите и работодателите от всички страни членки, европейските институции, европейските социални партньори и неправителствения сектор.

Основна тема бе бъдещето на кохезионната политика и Европейския социален фонд. Беше направен преглед на изпълнението на политиките на Европейския стълб на социалните права една година след лансирането му от Европейската комисия. Обсъдени бяха и финансовите ресурси в подкрепа на приложението на социалния стълб и многогодишната финансова рамка като основно средство за постигане на резултати.

Председателят на Съвета на ЕС по заетост и социална политика и министър на труда и социалната политика на България Бисер Петков отчете постигнато по време на българското председателство. Според него с постигането на съгласие за приемане на Директивата за равновесието между професионалния и личния живот, Директивата за прозрачни и предвидими условия на труд и ревизирането на Регламента за координация на системите за социална сигурност на страните членки, са направени три важни крачки напред към по-социална Европа и гарантирането на правата на гражданите. Европейският комисар по заетостта, мобилността и социалните въпроси Мариан Тeйсен също отбеляза, че българското председателство е преминало изключително успешно.

Анализите показват, че всяко евро, инвестирано от Европейския социален фонд (ЕСФ) през миналия програмен период, води до увеличение с приблизително 3 евро на брутния вътрешен продукт към 2023 г.  ЕСФ е дал възможност на България да увеличи инвестициите на пазара на труда с 60%. В областта на социалното изключване инвестициите са достигнали до голям дял от икономически неактивните лица, хора с увреждания и представители на етническите малцинствени групи.