Екатерина Йорданова: „Спортът заема важно място сред дейностите, които един човек може да упражнява“

спартакиада

„Спортът заема важно място сред дейностите, които един човек може да упражнява в свободното си време“, коментира председателят на СТСБ Екатерина Йорданова на официалното закриване на IV-тата Национална Спартакиада на транспортните работници в к.к. Албена.

„Както знаете, в СТСБ винаги сме се стремили не само да защитаваме трудовите права на своите членове, но и да създаваме условия и да предлагаме възможности за осигуряване на тяхното пълноценно и смислено свободно време. Именно затова настоявахме възможността за упражняване на спортна дейност, и по-специално правото ви да участвате в тази Спартакиада, да бъде гарантирано и чрез клаузите на подписаните от нас колективни трудови договори по предприятия.“, каза още Йорданова.

Председателят на СТСБ благодари на всички участници и организаторите на най-голямото спортно събитие на транспортните работници, както и на всички работодатели, които и тази година изпратиха своите работници на Националната Спартакиада.

След официалното закриване на ежегодното спортно събитие, всички участници, синдикалисти, спортисти и организаторите на събитието се поздравиха за честната игра и отпразнуваха постигнатите резултати.