Победа за жените на Римската конференция на ЕКП

След дълги усилия Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) прие да сподели местата в делегациите за конгреси с жените в синдикатите. На междуконгресната конференция в Рим през 29-31 май на 60-тата годишнина от подписването на Римския договор най-после бяха гласувани необходимите промени в устава на организацията. Те прилагат на практика Резолюцията от конгреса в Париж за равно представителство на жени и мъже и санкции при неизпълнение. Макар Резолюцията да бе приета още през 2015 г., нейното изпълнение бе забавено и дори негласно отхвърляно от мнозина. Благодарение на усилията на Женския комитет на ЕКП необходимите промени все пак се случиха.
Това е исторически момент за 20 милиона жени – членове на ЕКП и крачка напред към постигането на Цел №5 от Целите за устойчиво развитие на ООН за икономическо овластяване на жените“ бе коментарът от Рим на председателя на Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ) Екатерина Йорданова. Като вицепрезидент на ЖК тя беше лично ангажирана с каузата още от самото й иницииране. Не пожали усилия да спечели подкрепата както на Европейската федерация на транспортните работници (ЕТФ), така и на КНСБ. Президентът на конфедерацията Пламен Димитров гласува лично в полза на жените.

Освен чисто практическото си значение за включването на повече жени в процеса на ръководство и вземане на решения, тези промени са и силен политически сигнал за реформи в синдикатите по посока на повече равенство между половете. Ако нагласите вътре в синдикатите не се променят, те трудно ще изпълнят своята роля на преговарящи за повече равенство и недискриминация на работното място. Ето защо тази стъпка във вярната посока е наистина важна за бъдещето на синдикализма като цяло.