Eвропейската гражданска инициатива Fair Transport Europe – нашето „Да“ за социална справедливост в транспорта

FairTransportEuropeBG_web

На 8 декември в централния офис на ЕТФ в Брюксел се проведе среща на националните представители по кампанията за събиране на подписи за Европейската гражданска инициатива Fair transport Europe за социална справедливост в транспорта. На нея присъства генералния секретар на ЕТФ Едуардо Чагас. Представителите по страни докладваха какво са предприели и с какви трудности са се сблъскали. Бяха изведени добри практики по всички 7 стъпки за провеждането на кампанията. Като най-важно беше отбелязано извеждането на ясни послания: за качествена транспортна услуга чрез качествена заетост – във всички видове транспорт и за всички граждани на ЕС във всички страни – членки. 

Досега СТСБ осъществи първа фаза от кампанията – запознаване на собствените членове – активисти (с презентацията на семинара в Сандански), на Съюзния съвет, който е и екипът по провеждане на кампанията, и всички присъстващи на тържественото награждаване по повод Деня на доброволеца. Информация за инициативата има също във всяка от съответните статии, публикувани на уебстраницата на СТСБ с препратка към сайта на кампанията, както и в социалните мрежи. Всяка организация може да инициира и собствено събитие.
Бе поставено началото и на втора фаза – запознаване на други федерации, работодателски организации и институции. Това стана с призива за подкрепа по време на срещата в София за представяне на кампанията на КНСБ и КРИБ „Бизнес на светло“ поради тясната връзка между сива икономика, нелоялна конкуренция и оттам – влошени условия на труд и по-малко социална справедливост във всяка сфера на икономиката, включително в транспорта и особено в туризма. Инициативата получи подкрепата на министъра на туризма Николина Ангелкова, която бе на срещата.
Третата фаза – осигуряване на широка обществена подкрепа, започва с решението, взето същия ден (8 декември) да се призоват всички членове на СТСБ да съберат по 20 подписа в рамките на един месец. Това ще бъдат хората от близкото ни обкръжение – семейства, роднини, приятели, загрижени за нас, нашата работа и нашето бъдеще, защото точно за това става дума. Празниците предоставят добра възможност за общуване и молба за подкрепа. Гласуването онлайн става като на „language“ („език“) изберете български, съвсем лесно е и може да се извърши от няколко души от един и същи компютър или смартфон. За гласуване на хартия се разпечатва специален формуляр, където се вписват личните данни, както при всяка подписка. Такъв формуляр може да се получи и от екипа на СТСБ.
По време на срещата в Брюксел стана ясно, че най-добре са се справили засега в Дания, Швеция, Белгия и Великобритания. Като цяло обаче положението е тревожно – за 3 месеца от общо 12 подписите във всички страни са малко повече от 17 300 при цел от 1,25 млн. Крайният брой е завишен като цел, тъй като около 20% от подписите се оказват невалидни по различни причини и под тази бройка успехът на кампанията не е гарантиран. Тя обаче може да спести години на трудни преговори за постигане на тези резултати, затова е важно да се мобилизираме сега. Това е нашият референдум – за един по-добър европейски транспорт, утре този шанс няма да съществува. Нека не го пропускаме.
Информация за Европейската гражданска инициатива може да намерите тук.