СТСБ отчете официално финала на проекта WISE II

Екатерина Йорданова връчи на работодатели и синдикални лидери българското издание на доклада и препоръките към него за увеличаване дела на жените, работещи в обществения транспорт

Съюзът на транспортните синдикати в България (СТСБ) отчете официално финала на проекта WISE II – „Заетост на жените и политики за равенство между половете в европейските компании от сектор обществен транспорт”. Проектът се реализира от Европейската федерация на транспортните работници (ЕTF) и Международната асоциация за обществен транспорт (UITP) в рамките на Европейския социален диалог в периода 2015-2016 г. България участва в инициативата чрез Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ) и има своя сериозен принос в изследването и подготовката на сборника с политики и добри практики за равенство.

На събитието присъстваха зам.-кметът по транспорта Евгений Крусев, работодатели и представители на синдикалните организации от обществения транспорт в София. Работодателите бяха представени от изпълнителният директор на „Столичен автотранспорт“ Слав Монов и Красимира Михайлова (член на СД), изпълнителният директор на „Столичен електротранспорт” ЕАД Евгений Ганчев и Десислава Чомпалова (член на СД), изпълнителният директор на Центъра за градска мобилност Християн Петров и Румяна Милова (член на СД).

„През тези години изминахме дълъг път – тръгнахме от идеята, последва публична кампания, постигнахме споразумения с големите градове, видяхме проблемите и изготвихме анализи и отчетохме резултатите. Всичко това постигнахме заедно с вас чрез ефективен, действен социален диалог, за което ви благодаря”, заяви при откриването председателят на СТСБ Екатерина Йорданова. Тя отбеляза, че точно в тези дни в Монреал се провежда глобалната среща на UITP. В рамките на нея ще се проведе съвместен семинар с представители на UITP и ITF на тема: „Жените в транспорта”, в който ще бъде представен и българският опит и добри практики.

Даниела Златкова, политически секретар за  „Сухопътен транспорт“ запозна участниците в срещата с резултатите от проекта и добрите практики у нас и в останалите европейски страни. Препоръките в доклада са насочени към продължаване на усилията за ангажиране на повече жени, защото това привлича в компаниите повече таланти, умения и иновации, създава се по-добра работна среда, подобрява се имиджа и се постигат по-добри финансови резултати на дружествата.

Даниела Златкова обърна специално внимание на Съвместните препоръки на ETF и UITP за привличане на жени за работа в градския транспорт. Основните от тях са, че транспортът може да бъде по-привлекателен за жените чрез подобряване на условията на труд, постигане на  баланс между работа и личен живот, подобряване на безопасността на труда, повишаване на работната култура и преборване на половите стереотипи и не на последно място – постигане на равно заплащане.

Данните от доклада от предходния проект WISE I сочат, че към 2012 г. 17,5% от заетите в обществения транспорт на страните в ЕС са жени. Препоръките на социалните партньори са този процент да нараства и до 2020 г. да стане 25%, за да стигне до 40% през 2035 г. Заетостта на жените в обществения транспорт у нас е по-висока от средната за европейските държави, а делът на жените сред ватманите в електротранспорта на София например, към момента достига до 30%.

Председателят на СТСБ Екатерина Йорданова връчи на работодателите и синдикалните лидери в транспортните дружества българското издание на финалния доклад на проекта, който освен политики и добри практики, съдържа и препоръките на социалните партньори ETF и UITP за повишаване на заетостта на жените в обществения градски транспорт.

На събитието като гости присъстваха също председателя на Център „Отворена врата“ Златка Мачева и координатор проекти на Асоциация „Деметра“ Диана Видева. Двете неправителствени организации от години работят активно в подкрепа, защита и грижа на жени и деца, преживели насилие – домашно, физическо, сексуално и емоционално. Те приветстваха усилията на СТСБ в работата му за превенция и преодоляване на формите на насилие в сектора на транспорта.

Екатерина Йорданова обърна специално внимание на Меморандума за превенция за насилието в обществения транспорт, подписан през май 2015 г. между Международната федерация на транспортните работници (ITF) и Международната асоциация за обществен транспорт (UITP). Тя изрази надежда, че със сътрудничеството на двете уважавани организации, усилията на СТСБ за по-сигурни и безопасни работни места ще постигнат още по-добри резултати.