Равенството между жени и мъже на работното място започва от нашите организации

2016-12-14-13-23-52

На 14 и 15 декември Изпълнителният комитет на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) проведе последното си заседание за тази година. На него Екатерина Йорданова – председател на Съюза на транспортните синдикати в България, национален представител и вицепрезидент на ЖК на ЕКП, бе представена от своята заместничка Мила Николова. От името на Женския комитет тя призова за изпълнение на конгресното решение от Париж миналата година за паритет в представителството на двата пола в органите на ЕКП. Нагласите сред членовете на ЕКП за прилагането му обаче не са толкова единодушни, колкото при гласуването на резолюцията на конгреса. Това поставя ЕКП в особена ситуация.

На заседанието на 14-ти Мила Николова прочете становището на ЖК, прието на последното заседание, че конгресното решение следва да бъде приведено в действие. В отговор на това генералният секретар Лука Висентини включи въпроса в дневния ред на Ръководния комитет веднага след ИК на следващия ден. На него бяха обсъдени две предложения за изход от ситуацията, които ще бъдат подложени на гласуване на следващия ИК. Едното от тях дойде от ЖК в защита на тяхната позиция.

От името на ЖК Мила Николова взе отношение и по други въпроси от дневния ред, тясно свързани с равнопоставеността между половете. Тя приветства факта, че общоевропейската кампания за повишаване на доходите е поставила сред целите си и преодоляването на разликата в заплащането между жени и мъже. Това ще бъде в центъра на дейността на ЖК за отбелязване на 8-ми март през следващата година, с което комитетът ще даде своя принос. Бе отбелязано също, че този въпрос има отражение и в активното остаряване, тъй като разликите растат с възрастта на работещите, достигайки стряскащите 40% разлика при пенсиите. Много повече жени, отколкото мъже в Европа са в риск от бедност, особено след 65-годишна възраст. Повишаването на най-ниските доходи определено ще има ефект, тъй като много жени полагат нископлатен труд.

Отношение бе взето и по доклада за социалния диалог за съчетаването на работа и личен живот. Бе подчертано, че той явно не е приоритет нито за работодателите, нито в работата на европейските институции въпреки заявените намерения. В същото време въпросът касае пряко заетостта на почти всички категории работещи – родители, младежи, жени, самонаети и работещи в по-зряла възраст, които се грижат за родител или друг несамостоятелен член от семейството. Затова членовете на ИК бяха призовани да дадат подкрепа и засилят дейността си на всички нива на социалния диалог. Секретариатът на ЕКП отчете също възможностите за влияние през Европейския семестър.

Основният извод от натоварената програма бе, че усилията продължават и явно следващата година няма да бъде по-лека нито за ЖК на ЕКП, нито за СТСБ като активна част от него. Надеждата е да е успешна.