Първо заседание на инициативата „Жените в транспорта – платформа на ЕС за промяна“

На 23 януари 2018 г. в Брюксел се проведе първото заседание инициативата на Европейската комисия – „Жените в транспорта – платформа на ЕС за промяна“. Това се казва в съобщение на секретариата на Европейската транспортна федерация (ЕТФ). Целта на платформата е повишаване на заетостта, подобряване на качеството на работните места и създаване на условия за кариерното развитие на жените в транспортния сектор. Представител на секретариата на ЕТФ присъства на първото заседание на Платформата в качеството си на учредител.

Основната цел на срещата бе да се финализира и приеме хартата за функциониране на Платформата. Европейската железопътна агенция поиска разширяване на целите на хартата ( т. е. да се премести  фокуса от заетостта на жените и подобряване на условията на труд към образование и промяна на културата), но членовете на платформата решиха да не ги променят, те остават и са следните: укрепване на заетостта на жените и интегриране на равенството между половете, за осигуряване на равни възможности за жените и мъжете в транспортния сектор. Хартата е „жив” документ и може да бъде изменена, ако възникне такава необходимост.

СТСБ и ЕТФ приветстват факта, че платформата е насочена към засилване на заетостта на жените и интегриране на равенството между половете и че подобряването на условията на труд за привличане и задържане на жените в транспортния сектор е включено като една от специфичните цели за увеличаване на заетостта на жените в транспортния сектор. Все пак ЕТФ ще остане бдителна и ще следи внимателно работата на платформата, за да гарантира, че целите й няма да бъдат разводнени. Също така очаква от Европейската комисия, че ще има достатъчно политическа воля за подобряване на условията на труд с цел привличане и задържане на жените в транспортния сектор.

Следващата среща на основателите на платформата се планира преди лятната ваканция, а в края на годината ще се проведе и конференция, която ще отбележи годишнина от основаването й.

Женският комитет на ЕТФ ще обсъди на заседанието си на 27-28 февруари 2018 г. какви конкретни действия да се включат в Платформата за промяна.