Среща на ЕТФ с генералния директор на DG MOVE

На 14 ноември 2017 г. делегация на секция „Гражданска авиация“ на Европейската транспортна федерация (ЕТФ) се срещна с ръководителя на Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“на Европейската комисия (DG MOVE), Хенрик Хололей и неговия екип.

Срещата засегна редица приоритетни теми на ЕТФ, между които преразглеждането на основния регламент на ЕААБ (EASA), който предстои да бъде финализиран, предложениeто за  „Авиационен социален пакет“, който да бъде готов през 2018 г., равнопоставеността при третирането на екипажи от трети страни, непрекъснатостта на услугите и правото на стачка при УВД, социалната защита на наземния персонал, последващите действия във връзка с решението на Eвропейския съд относно Ryanair, както и външната политика на ЕС в областта на въздухоплаването. В заключение  Комисията изрази съгласие с редица точки за действие по отделните теми.

ЕТФ изразява умерен оптимизъм след срещата и ще продължи да настоява за конкретни резултати по обсъдените приоритети.