СТСБ взе участие в заключителната конференция на проекта „Социални условия на логистичния сектор в Европа“

На 9-ти май в Берлин се проведе заключителна конференция на проекта „Социални условия на логистичния сектор в Европа“. От страна на СТСБ взеха участие Розалина Караджинова – женски представител на СО към „Деспред“ и Любомир Дренски – международен експерт към централата на СТСБ.

Конференцията беше открита от Stefan Thyroke, който приветства всички присъстващи и благодари за проявения интерес. Представителят на Ver.di и главен координатор на проекта разказа как се е стигнало до този проект и защо точно тези партньори са се включили, а именно синдикални организации от Дания, Белгия, Холандия, Чехия, Полша, Австрия и Германия.

По време на проекта са били проведени три обучения като основните теми са били социалните условия на труд, каботажните правила, правилата за шофиране и почивка, както и спането в кабината. Проектът има за цел да събере данни относно цялостната ситуация на сектора в Европа като статистики, заплати и т.н.. Stefan сподели, че за всички участници в проекта е било изключително интересно да се запознаят с правилата и методите на работа в съседните европейски страни. Той даде пример с Германия, където през 2018г. Са извършени близо половин милион проверки на камиони, като за същата година шофьорите са около 360хил. Души. Ключовият проблем на сектора в Германия според него е липсата на контрол, тъй като се наблюдават нелоялна конкуренция, предимно на страни от Източна Европа и социален дъмпинг, както и нарушение на ключови правила като каботаж, време за шофиране и почивка и др.

Приветствие отправи и Инга-Лена Хайних, секретар на секция „Пътен транспорт“ към Европейската Транспортна Федерация, която отговаря и за политиките, свързани с равенство между половете. Тя заместваше политическия секретар на секцията Кристина Тилинг, която присъстваше на управителен съвет на ЕТФ в Лондон. Инга-Лена направи кратка презентация относно кампанията „Справедлив транспорт“, която приключи края на април месец. Тя похвали всички участници, които са се включили във финалното шествие и демонстрациите по време на кампанията. Според нея има 4 теми, които са основни в проекта и те са : 1) Приемане на добри условия за нашите професионални шофьори. Тук ставаше въпрос за пакет „Мобилност“ и неговия евентуален положителен резултат. ЕТФ е изиграло ключова роля за последното гласуване на Европейския парламент, като основната дейност е била лобирането и постоянните срещи, органиирани с представители на ЕП; 2) Подкрепата на малките синдикални организации в цяла Европа – тук даде пример със синдикалната организация SLT в Румъния, чийто офис беше открит официално с подкрепата на ЕТФ и към този момент функционира много добре; 3) Организирането на обучения, семинари, конференции и тренинги, които помагат изключително много за развитието на сектора и за обмяната на добри практики; 4) Европейският социален диалог. Тук Inga-Lena подчерта изключително добрия диалог в сектора на европейско ниво между синдикатите и работодателите, като даде за пример съвместната декларация от миналата седмица, свързана с изграждането на паркинги в Европа.

Следващият говорител беше Barbara Kauffman, която работи в дирекция „Заетост и социално управление“ на Европейската комисия. Тя обобщи предходния програмен период като много успешен и поздрави синдикалните движение в цяла Европа, които работят усилено за подобряване на сектора. Предвижда се сумата за новия програмен период да е близо 1 билион евро. Barbara разясни и създаването на новия европейски орган по труда, който трябва да започне да функционира средата на октомври месец. В момента тече процедура относно избора на седалището на органа, като България е сред четирите кандидати. Останалите са Словакия, Латвия и Кипър. Решението ще бъде оповестено средата на юни месец като се очаква в новия орган да заработят общо 144 души.

Конференцията продължи с видео-послания от евродепутатите Ismail Ertug (един от докладчиците по пакет „Мобилност“), Terry Reintke, Ozlem Alev Demirel и Kath Leen Van Brempt. Те приветстваха завършването на този проект и благодариха на всички участници за активната им работа.

Kathrin Vitols и Eckhard Voss представиха резултатите от изследването за работните и социални условия в сектор „Тежкотоварен пътен транспорт“ в Европа. Участниците в проучването са Германия, Белгия, Дания, Полша, Чехия, Холандия и Австрия. С помощта на синдикалните лидери по места докладчиците представиха данни относно каботажа и нарушаването на правилата, информация отно фирмите тип „пощенски кутии“, въздействието и ролята на пазара върху сектора, както и леките товарни превози. Изследването е използвало инструменти за събиране на информация като онлайн анкети и проучвания, обучения и семинари, както и интервюта с представители на сектора. От статистиката стана ясно, че близо 3 милиона души работят в сектора на пътния транспорт, като това е ръст с над 40% спрямо 2010г.

След представянето на данните от проучването участниците се включиха активно в дискусия относно ситуацията и евентуалните действия, които трябва да бъдат предприети. Изключително интересна беше информацията относно колективните трудови договори в сектора и тяхното разположение и обхват.

Специален гост на втората част на конференцията беше Prof. Dr. Dirk Engelhardt – представител на една от най-големите работодателски организации в Германия. Заедно с вицепрезидента на ver.di Andrea Kocsis и лидерите на синдикатите от Белгия, Дания и Холандия, те проведоха изключително интересна дискусия с участниците, като се обединиха около мнението, че трябва да се действа заедно, така че секторът да премине през този труден период. Промените са неизбежни, но точно такива форуми и проекти спомагат за развитието на бранша и по-добрата комуникация между заинтересованите страни.

Накрая Michael Wahl представи проекта „Справедлива мобилност“, който обхваща не само страните от Западна Европа, но и другите европейски държави. Той представи специално изработени брошури, както и разказа накратко за посещенията на неговия екип по ключови паркинги в Европа. Кампанията ще продължи и през тази година, като организаторите се надяват на повече доброволци, които да помогнат на каузата. Запознаването на шофьорите с техните права е ключова стъпка в справянето с проблемите в пътния транспорт.