Подкрепа за работниците в DHL Колумбия

fttub_respect_dhl_columbia

СТСБ подкрепя работниците от DHL Колумбия в справедливата им борба за зачитане на синдикалните им права и в защита на техния синдикален активист от Богота Хосе Игнасио Гарсон, несправедливо преместен от работното си място, а впоследствие и отстранен от работа, заради синдикалната си дейност.

Настояваме DHL и техния филиал DHL Express в Колумбия да прекратят нарушаването на правата на работниците и да гарантират, че всеки техен служител ще може от сега нататък да упражнява безпрепятствено най-фундаменталните си права: правото на свободно сдружаване и правото на присъединяване към синдикат.

Настояваме ръководството на DHL Express да възстанови Хосе Игнасио Гарсон на работа, да се отнася с уважение към своите служители и да започне конструктивни преговори за сключване на КТД със SNTT – синдиката, който работещите в DHL Колумбия са избрали да ги представлява.

Присъединяваме се към солидарността, изразена от Международната Транспортна Федерация (МТФ) и нейните членове от цял свят, Европейската Транспортна Федерация (ЕТФ) и Глобалните синдикати (UNI Global Union).

dhl_Colombia_support