Защо жените не кандидатстват за повече работни места в транспорта

В навечерието на „Седмицата на жените, работещи в транспорта“ на Европейската комисия и в светлината на Международния ден на жената 8 март Европейската федерация на транспортните работници (ЕТФ) поиска от законодателите да обърнат повече внимание на истинските причини, които възпират жените да кандидатстват за повече работни места в този сектор.
Европейската комисия ще стартира „Седмица на жените, работещи в транспорта“ от 18 до 24 април и ще организира голямо събитие по темата на 21 април. ЕТФ приветства инициативата на ЕК, като същевременно признава безпрецедентния интерес, проявен от ГД „Мобилност и транспорт“ относно недостатъчното представителство на жените в сектора. За да направи процеса по-ефективен обаче, ЕК ще трябва да постави условията на труд и заетост в центъра на своите усилия за подобряване на участието на жените в транспорта.

„Това е едно ново начало в стремежа да се направи достоверна оценка на факторите, които пречат на жените да заемат и запазят работните си места в транспорта. През последните две десетилетия ЕТФ систематично работи по недостатъчното представителство на жените в сектора. Без съмнение, неизменното преобладаващо мъжко присъствие в работната среда, заедно с недобрия баланс между работа и личен живот, са начело в списъка на въпросните фактори“, каза Едуардо Чагас, генерален секретар на ЕТФ.
Какво може да направи транспорта по-привлекателен за жените?
Борбата със сегрегацията (разделянето на работата на „мъжка“ и „женска“), както вертикално, така и хоризонтално – сегрегацията остава един от основните източници на разлики в заплащането между половете;
Вземането на ефективни мерки за равно заплащане чрез борба както със сегрегацията, така и с преждевременното прекъсване на кариерата и други практики, наложени от външни обстоятелства, като например семейни задължения;
Борбата с дискриминационни практики при наемането на персонал, кариерно развитие и достъп до професионална квалификация;
Подобряването на здравословните и безопасни условия на работното място и по-доброто им приспособяване към нуждите на жените транспортни работници, тъй като в момента жените са по-незабележими в транспорта и има тенденция те да се концентрират на нетипичните за сектора работни места (като например администрацията);
Справянето с насилието на работното място, което е основна причина за ниския процент на оставане на жените в транспорта, като се стимулира приемането на политики от типа „нулева търпимост към насилието“ в целия сектор и изкореняване на мисленето, че, например, поведението на агресивен клиент е „част от работата“.
ЕТФ настоява ЕК да осъществи по-координиран подход за ефективни политики, който да обхване изцяло действията посочени по-горе.
„Социалните партньори в градския и железопътния транспорт, в морския и на пристанищата са разработили средства и препоръки за подобряване на представителството на жените в областта на транспорта. Трябва да се отдаде нужното признание на ролята на социалните партньори в тази инициатива, предприета от ГД „Мобилност и транспорт“ каза Кристина Тилинг, политически секретар на ЕТФ, отговарящ за равенството между половете.