Българските шофьори с позиция пред ЕТФ по някои аспекти на пакета за мобилност

Съюзът на транспортните синдикати в България (СТСБ) изпрати становище до Европейската транспорта федерация (ЕТФ) по искане на своите членове от Сдружението на българските професионални шофьори (СБПШ) във връзка с „Пакета за мобилност“. В него те коментират препоръките на ЕТФ по промените, планирани от Европейската комисия, касаещи международните превози и дават някои свои предложения.

От позицията става ясно, че СБПШ подкрепят една част от предложенията на ЕТФ и по-специално тези, свързани с времето за шофиране и почивка. В същото време обаче, членовете на СТСБ изразяват несъгласие с някои от текстовете. Според тях предложените решения относно каботажа (Регламент (ЕО) № 1072/2009), са в пряко нарушение с първия от четирите основни принципа на вътрешния пазар – принципът за свободно движение на стоки и услуги. „Настоящите правила, заедно с правилата за командироване на работници, приложими към каботажа от първия ден, биха били напълно достатъчни, за да се справят с въпроса за социалния дъмпинг и да се осигурят равни условия за всички оператори на товарни превози”, се обяснява в позицията.

Освен това те считат, че предложението за „пълна забрана за прекарване на седмичната почивка в превозното средство“, е мярка която, в случай, че бъде приложена, трябва да бъде допълнена от отпадане на задължението на водача да пази камиона и товара по време на почивката. Според СБПШ, за да се увеличи сигурността, паркингите за камиони трябва да бъдат специализирани и забранени за леки автомобили и други превозни средства. Трябва да се увеличи и техният брой, тъй като сега те са недостатъчни.

Що се отнася до „Връщането у дома“, СБПШ предлага период от 4 до 6 седмици, като считат за най-оптимален вариант – 6 седмици пътуване и 2 седмици почивка „у дома“. По-често завръщане би коствало на българските шофьори да пътуват понякога на повече от 2000 км, за да стигнат до мястото си на пребиваване. Също така те предлагат да отпадне възможността за намалена междудневна почивка от 9 часа и такава да се полага от поне 11 часа за всеки 24 часа, като това ще е от полза за безопасността по пътищата.

Вече стана ясно, че становището на СБПШ е прието от секретариата на ЕТФ и е поет ангажимент, че то ще бъде поставено на вниманието на Секция „Пътен транспорт”.