Честит празник на духовността!

Скъпи български просветители, учители и културни дейци,

Скъпи ученици, колеги и приятели,

Днес честваме Деня на народните будители като отдаваме почит към духовниците, книжовниците и просветителите, посветили своя живот на духовното израстване и съхранение на българския народ. Днес обръщаме поглед към миналото, за да се върнем към изконните български ценности, към народната памет и историята, за да си припомним цял низ от светли имена, които издигат българското самосъзнание и превръщат България в държава на духа.

За всички нас са свети имената на Григорий Цамблак, Константин Костенечки, Владислав Граматик, поп Пейо, Матей Граматик, Св. Иван Рилски, Неофит Бозвели, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги С. Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов и още стотици радетели за народна свяст и българско самосъзнание.

Още по-важно е да поздравим съвременните будители – българските учители, преподаватели и културни дейци, които въпреки трудностите с възрожденски плам и настойчивост пазят националните ценности и ги предават на младото поколение.  От тях зависи бъдещето на нацията !

Скъпи колеги и приятели, нека с вяра в сърцето и с чувство на национална гордост отбележим Деня на народните будители!

Честит празник на духовността!

Екатерина Йорданова, председател на СТСБ