26 юни – Ден за екологични подобрения на работното място

На планета без живот няма работни места. ЗАЕДНО можем да опазим планетата жива и да подобрим работните си места.

Climate proof our work” (#cPOW) е инициатива на Международната конфедерация на труда (ITUC), и лично на нейния генерален секретар Шарън Бъроу, която наскоро публично сподели, че при сегашните темпове на глобално затопляне, природни катаклизми и климатични промени „имаме малко повече от 10 години, зa да стабилизираме планетата“.

Климатичните промени и породените от тях проблеми, включително и рискът от загуба на работни места, са идентифицирани от СТСБ като сериозен проблем, който касае синдикатите точно толкова, колкото касае и всеки жител на планетата. Същевременно, темата за климатичните промени намира пресечна точка с целите на ООН за устойчиво тразвитие до 2030 г., с които работим от 2015 г. Затова се включваме активно в кампанията на ITUC и предлагаме на вниманието на нашите членове следните 5 инициативи за по-екологични работни места, подбрани от екипа и ръководството на СТСБ:

Инициатива 1 – Инсталиране на стойки за паркиране на велосипеди пред работните места;

Инициатива 2 – Договаряне на безплатни карти за градски транспорт на служителите;

Инициатива 3 – Допълнително озеленяване – вътрешно и външно – на работните места, включително засаждане на нови дървета;

Инициатива 4 – Въвеждане на разделно изхвърляне на отпадъци;

Инициатива 5 – Свеждане до минимум използването на пластмасови продукти за еднократна употреба.

Прилагаме и материала на Европейската комисия, озаглавен „52 стъпки за по-зелен град“, който представя идеи за индивидуални или групови активности за подобряване на работната и градска среда.

Живеем в свят, в който новините за урагани, наводнения, засушавания или рекордни жеги, земетресения и всякакви други климатични аномалии са част от ежедневието ни. Замърсяването на въздуха е един от най-сериозните екологични проблеми, а 92% от хората се задъхват от замърсен въздух. Близо 1 милион животински видове са застрашени от изчезване, докато близо половината от човечеството се концентрира в големите градове. Това ли е светът, в който бихме искали да живеем? Това ли е светът, който искаме да завещаем на бъдните поколения?“ коментира председателят на СТСБ Екатерина Йорданова по повод днешния ден, и призовава: “Все още можем да спрем тези процеси и дори да обърнем тенденциите в положителна посока – ако действаме всички ЗАЕДНО, и то СЕГА!“

До края на тази годинa предстоят среща на върха на ООН за климата през септември в Ню Йорк и COP25 през декември в Чили. На тези срещи правителства, международни институции и корпорации, ще поемат амбициозни обещания за намаляване на въглеродните емисии с цел стопиране на глобалното затопляне. Но истинската промяна ще дойде от умножения ефект на индивидуалните промени в ежедневните навици на потребление и живот на всеки от нас.

Каним всички синдикални организации, лидери и активисти да изберат дейност, която да развиват на своето работно място, и така да допринесат за налагането на по-щадящи от екологична гледна точка практики.

Екипът в централния офис на СТСБ постави скромното начало на едно облагородяване на протранството пред входа и във вътрешността на централата. И през следващите седмици и месеци ще продължим да озеленяваме и разхубавяваме работното си място.

Нека всеки допринесе с нещо за опазването и подобряването на жизнената среда на нашата планета – единственият общ дом за нас и бъдещите поколения!