Дискусионен форум „За социално отговорно и устойчиво развитие на транспорта“

IMG_0222На 10.05.2016г. в столичния хотел „Централ“ се проведе Дискусионен форум „За социално отговорно и устойчиво развитие на транспорта“.  Форумът бе организиран от Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ) и Фондация „Фридрих Еберт“. Участие взеха представители на МТИТС, МТСП, КНСБ, синдикални организации от СТСБ, транспортни компании, НПО и представители на медиите.

Форумът бе открит от Екатерина Йорданова, председател на СТСБ и вицепрезидент на ЕТФ. Приветствия поднесоха Фондация «Фридрих Еберт», вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов, заместник – министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Антон Гинев и заместник – кметът на Столична община Дончо Барбалов.

Още приветствените изказвания очертаха ситуацията в транспортния сектор, основните предизвикателства и визиите за преодоляването им и на практика дадоха старт на дискусията по същество. Беше изразена общата позиция, че устойчивото и балансирано развитие на транспорта е неделимо от социалната му роля и двете трябва да бъдат развивани заедно. Това се случва чрез държавната политика на национално и местно ниво и в постоянен и конструктивен социален диалог в сектора с участието на СТСБ.

По време на форума адв. Симеонов представи Европейската гражданска инициатива (ЕГИ)  „Справедлив транспорт”, на която е национален координатор. Тя, както членовете на СТСБ знаят, се бори за качествени транспортни услуги, устойчиво развитие на транспортния сектор, общи европейски  законодателни норми и социални стандарти. «Инициативата „Справедлив транспорт” е важна, за да може чрез пряко участие на гражданите да се постигне по-устойчиво и социално отговорно развитие на транспорта и по-качествена транспортна услуга”, коментира Йорданова.

Експертите на СТСБ Даниела Златкова, Антония Панайотова и Мила Николова запознаха присъстващите с проблематиката в пътния, железопътния, въздушния и водния транспортни сектори. Те насочиха вниманието към формите на нелоялна конкуренция – основна пречка за развитието на транспорта и причина за занижаване на социалните стандарти. Експертите  се позоваха на анализи, който открояват най-важните  законодателни и допълващи мерки на европейско ниво:  по-ясни правила и по-добри механизми за контрол и справяне с трансграничните злоупотреби и сивия сектор. Това са явления, които  ощетяват както работниците, така и гражданите на ЕС като цяло. „Нашите усилия  чрез работата на СТСБ са част от европейските усилия за осигуряване на социални гаранции”, заяви Мила Николова, експерт международно сътрудничество в СТСБ.

В заключение от дискусията присъстващите на Дискусионния форум изготвиха общи насоки за устойчивото развитие на българския транспорт. СТСБ пое ангажимент те да бъдат предоставени на компетентните власти в лицето на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Съюзът отправи и апел, подкрепен от форума, за широка обществена подкрепа на ЕГИ „Справедлив транспорт“ за по-голяма социална справедливост в транспорта, устойчиво развитие на сектора и по-качествени транспортни услуги за гражданите.

По време на Дискусионния форум част от присъстващите дадоха на място своя подпис в подкрепа на ЕГИ „Справедлив транспорт”. Направете го и вие тук.