ECSA и ETF споделят общо виждане относно социалните въпроси във връзка с междинния преглед на морската стратегия на Комисията

Европейските социални партньори за морски транспорт – Европейската асоциация на корабособствениците (ECSA) и Европейската транспортна федерация (ETF) – представиха съвместен документ, изразяващ позицията им във връзка с междинния преглед на морската стратегия на Европейската комисия.  

Пия Вос, говорителка на ECSA каза: „Аз съм особено доволна, че социалните партньори успяха да изразят общо виждане по редица ключови социални въпроси, свързани с условията на  труд и живот на борда на корабите и с мерките  за стимулиране на наемането на морските лица и по-голяма заетост „.

Това е първият път, в който ECSA и ETF изразяват такава обща визия за бъдещето на политиката на Европейската комисия в областта на морския транспорт, което още веднъж доказва жизнеността и ефективността на диалога, съществуващ на равнище ЕС между социалните партньори.

Марк Дикинсън, говорител на ETF добави: Това упражнение не е лесно и е очевидно, че все още има области, в които ECSA и ETF продължават да не са съгласни. Въпреки това, в нашия Комитет за социален диалог  ние се чувстваме, че има още много други въпроси, по които можем да се споразумеем и този път решихме да седнем заедно и да изразим тази обща визия писмено в една съвместна позиция„.

Социалните партньори са твърдо решени да настояват, че е необходимо да се използва максимално междинният преглед, за да се засили привлекателността на сектора на корабоплаването в ЕС, който е важен източник на работни места, както на борда на кораба – за редови моряци и офицери – така и на сушата (пряко и непряко). За тази цел ЕС следва да осигури перспективи за кариера през целия живот в морската индустрия и морските клъстери и да се улесни професионалното развитие от редова до офицерска длъжност, както и мобилността на работната сила в морския отрасъл в цяла Европа.

Социалните партньори изтъкнаха също необходимостта да се гарантира пълното налагане на редица международни и европейски изисквания, като например Международната конвенция за даване на вахта и освидетелстване на моряците (STCW), и призоваха за непрекъснато подобряване на стандартите на Морската трудова конвенция.

В съвместната позиция отново се подчертава необходимостта да се осигури подходяща рамка за осъществяване, подобряване и адаптиране на образованието и обучението на екипажите, например с помощта на повече държавна подкрепа за обучение и образование, както и чрез непрекъсната подкрепа за проекти, представени от социалните партньори за морския транспорт в техния Секторен комитет за социален диалог.

Този документ е важен принос към извършвания от Европейската комисия преглед на морската й стратегия за 2009 – 2018г. Той допълва мненията, дадени от всяка от двете организации по време на публичните консултации по-рано тази година.

Пълният текст на съвместната позиция на ECSA / ETF може да бъде изтеглен от тук .