Екатерина Йорданова: Европа е лидер в борбата с насилието в света на труда

Председателят на СТСБ участва в заключителната конференция по проекта SHSW, която се проведе в Брюксел

Европа е лидер в борбата с насилието в света на труда. Това заяви председателят на Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ) Екатерина Йорданова по време на заключителната конференция по проекта „Сигурност у дома, сигурност на работното място“ ( Safe at Home, Safe at Work –  SHSW) на ЕКП. Форумът се проведе в Брюксел на 13 юни 2017 г. В него от страна на СТСБ взе участие и Мила Николова, а КНСБ бе представена от Виолета Иванова.

По време на конференцията бяха представени данни от Еврофонд. Темата за отражението за домашното насилие върху дейността на работното място, бе коментирана от представители на ЕК, EIGE, Бизнесюръп и Международната конфедерация на профсъюзите (МКП). Всички те оценяват усилията на европейските синдикати по включването й в социалния диалог и колективното трудово договаряне. Също така споделят очакванията за напредък чрез изграждане на широки алианси и комплексни съвместни действия. Като такива бяха оценени предложението на ЕК за директива за съвместяване на работа и личен живот като превенция на насилието у дома, както и Конвенция на МОТ срещу насилието в света на труда. В своето изказване Екатерина Йорданова подчерта водещата роля на Европа в световен план по отношение на борбата с насилието. По думите й европейските социални партньори под натиска на синдикатите предприемат и изпълнява конкретни комплексни мерки  и така се постига сериозен напредък в превенцията на това явление. Като пример тя посочи реализирането на настоящия проект на ЕКП, а изказването й беше посрещнато с бурни аплодисменти от цялата зала.