ЕКП подкрепя проектодирективата на ЕК за съвместяване на работа и личен живот

Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) подкрепя проектодирективата на EК за съвместяване на работа и личен живот. Това стана ясно след заседание на Изпълнителния комитет на ЕКП, което се проведе на 14 юни в Брюксел. В него участваха генералният секретар и вицепрезидентът на Европейската транспортна федерация  Едуардо Чагас и Екатерина Йорданова.

Два дни преди това документът беше одобрен и на разширено заседание на Женския комитет на ЕКП, което се проведе в Брюксел на 12 юни 2017 г. В него взеха участие  председателят на СТСБ Екатерина Йорданова и Мила Николова.

Проектодирективата беше представена пред комитета на жените от политическия секретар на ЕКП по равнопоставеността Монсерат Мир. В нея се предлагат три вида отпуск за работещите – за бащи, родителски – за мъже и жени и за обгрижване на зависим член на семейството. Новото е, че продължителността на отпуските е леко завишена спрямо сегашното европейско законодателство, същото така са увеличени и паричните обезщетения, които ще се изплащат при болничен отпуск.  Проектът не урежда въпроса с отпуска по майчинство, за който все още няма съгласие в европейския тристранен социален диалог.

Макар и далеч под очакванията на синдикатите, проектодирективата бе оценена като стъпка напред в социалните политики. Според тях е необходимо директивата да бъде подкрепена от редица други мерки, свързани със социалните услуги като например – грижа за деца, за възрастни и др.

Очаква се в следващите месеци проектът да потърси подкрепата на Съвета на ЕС, Европейския парламент и да преодолее негативния вот на някои страни-членки.