ЕК С НАМЕРЕНИЯ ДА ОГРАНИЧИ ПРАВОТО НА СТАЧКА

Брюксел, 8 юни 2017 г.

Европейската транспортна федерация (ЕТФ) категорично се противопоставя на препоръките на ЕК в пакета мерки „Въздухоплаване – Отворена и свързана Европа“, които атакуват основни права на ръководителите на полети (РП).

Като част от пакета мерки, озаглавен Въздухоплаване – Отворена и свързана Европа, Европейската комисия днес (бел. ред. 8 юни) оповести своите препоръки относно т. нар. непрекъснатост на услугата, включително мерки, засягащи правото на стачка. ЕТФ категорично осъжда този опит да се ограничи непряко това основно право, гарантирано от Хартата на основните права на ЕС, чрез предлагането на мерки като индивидуално уведомяване, обезпечаване на прелитанията и на върховите периоди във въздушния трафик.

Предложените от ЕК мерки накърняват националния суверенитет на държавите-членки и противоречат на член 153 от Договора за функционирането на Европейския съюз, в който ясно се посочва, че правото на стачка се изключва от компетенциите на ЕС. Този член трябва да се възприема в цялост, включително по отношение на начина, по който това основно право се осъществява на национално равнище.

Шарл-Андре Кеснел, председател на Комитета за УВД към секция „Гражданска авиация“ на ЕТФ, коментира: „Целта на предложението за персонално уведомление за участие в индустриални действия е да атакува колективната сила на профсъюзите и ние не можем да толерираме това. Предложените мерки са в нарушение на Договорите на ЕС и ние си запазваме правото да ги оспорваме в Съда на Европейския съюз“. В предишно проучване, основаващо се на официални данни на ЕС и озаглавено „Ефикасност, капацитет и растеж в европейската авиация“ ЕТФ и ATCEUC (обединение на европейските синдикати на ръководителите на полети) са доказали, че самите авиокомпании, които обвиняват ръководителите на полети за закъсненията и загубите си, са отговорни за над 50% от закъсненията на полетите в Европа. Освен това проучването показва, че изискването за осигуряване на минимални услуги, което съществува  в няколко държави-членки на ЕС, е неефективна мярка.

ЕТФ изпитва сериозни резерви и по повод предложението да се гарантират 100% от транзитните прелитания на страни, засегнати от индустриални действия, както и да се използват ръководители на полети от други страни като стачкоизменници. Освен факта, че това би било „заобикаляне“ на правото на стачка, то може да има сериозни последици за безопасността поради липсата на секторно специфично обучение за тези „универсални“ РП .

Франсоа Балестеро, политически секретар на секция „Гражданска авиация“ на ЕТФ, допълва: Жалко е, че Комисията копира и преповтаря мерките, предложени от лобистката организация на европейските авиокомпании. Под популисткия претекст за защита на пътниците те отново дават предимство на печалбата пред хората. Вместо да атакува  основни права, настояваме Комисията да отправи препоръки към авиокомпаниите да създават качествени работни места, а не да практикуват социален дъмпинг в цяла Европа „.

В заключение, както и в Авиационната стратегия за Европа, ЕК предлага да се подобри социалният диалог на национално равнище. Самата Комисия, освен чрез половинчатата си и вяла устна подкрепа, не е направила нищо конкретно в тази посока. ETФ планира да публикува изчерпателна декларация за целия пакет Въздухоплаване – Отворена и свързана Европаслед задълбочено проучване на всички предложения.