Екатерина Йорданова се срещна със синдикалното ръководство на ТСВ заради неизплатени субсидии в дружеството

Ръководството на Синдикат „Транспортно строителство и възстановяване“ се срещна с председателя на Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ) Екатерина Йорданова. Целта бе да се  обсъдят възможностите за разрешаване на продължилия вече няколко години проблем с неплащането на субсидиите за извършени публични задачи, от което следва и системно забавяне на заплатите в дружеството.

Прочети още

ЕКП подкрепя проектодирективата на ЕК за съвместяване на работа и личен живот

Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) подкрепя проектодирективата на EК за съвместяване на работа и личен живот. Това стана ясно след заседание на Изпълнителния комитет на ЕКП, което се проведе на 14 юни в Брюксел. В него участваха генералният секретар и вицепрезидентът на Европейската транспортна федерация  Едуардо Чагас и Екатерина Йорданова.

Прочети още

Председателят на СТСБ и президентът на КНСБ се срещнаха с работещите в „Градски транспорт” ЕАД Варна

За тези пет години постигнахме сериозен напредък в социалния диалог в дружеството, отчете лидерът на СО Павлина Николова

По инициатива на председателя на СТСБ Екатерина Йорданова синдикалната организация на съюза в „Градски транспорт” ЕАД Варна се срещна с президента на КНСБ Пламен Димитров на 3 април 2017 г. В срещата участва и зам.-председателят на СТСБ Иван Дражев.

Лидерът на СО Павлина Николова запозна участниците с постигнатото от СТСБ в дружеството по отношение на условията на труд, заплащането и спазването на договореностите от колективния трудов договор. Тя призна, че организационната работа във фирмата е много тежка, заради присъствието и на други синдикални организации, но въпреки това организацията на СТСБ е най-голямата и нейните членове продължават да се увеличават. Прочети още

Време за равносметка и избор

На 19 януари 2017г. cиндикалната oрганизация (СО) на СТСБ при „Летище София“ ЕАД проведе своето редовно отчетноизборно събрание в Музея на авиацията. Членът на Управителния съвет на СО Петко Карамитев, който беше водещ на събитието, даде думата на председателя на организацията Ростислав Бъчваров да представи гостите – Екатерина Йорданова, председател на СТСБ, Даниела Златкова, изпълнителен секретар на СТСБ и Антония Панайотова, експерт Международно сътрудничество и гражданска авиация.

Прочети още

Сектор ‘телекомуникации’ с нов колективен трудов договор

След усилената работа на ръководството на Национален Браншови Синдикат „Телекомуникации“ (НБСТ) и активните преговори през последните месеци, работещите в българските телекомуникации вече имат нов колективен трудов договор. Той влезе в сила на 1 януари 2017г. и е със срок на действие 2 години.

От страна на работодателите Колективният трудов договор е подписан от Централното управление на VIVACOM (БТК ЕАД) и отдел „Поддръжка и изграждане на мрежата“ (ПИМ). Прочети още

МТФ и ЕТФ настояват Lufthansa Technik да се върне на масата за преговори

lht

Членовете на Ver.di призовават LHT да преговаря

Писмото е изпратено от името на Глобалната синдикална мрежа в Lufthansa Technik на 18 ноември и в него се призовава Президентът и Изпълнителен директор на „Луфтханза“ Карстен Шпор да се намеси и да гарантира, че дружеството ще възобнови преговорите за пълно и справедливо уреждане на въпроси, свързани с работниците по поддръжката на широкофюзелажни самолети.  Прочети още

Стартираха преговорите за КТД на Летище Пловдив

На 10 октомври започнаха преговори относно Колективен трудов договор /КТД/ на Летище Пловдив. На срещата присъства регионалният координатор на СТСБ, Надежда Станева. В преговорите взеха участие три синдикални организации, както и работодателите от Летище Пловдив.

Подписан е КТД в ДП „НКЖИ“

На 6 юни бе подписан нов Колективен трудов договор в ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура”. Независимо от трудностите и периода на прекъсване на срещите между синдикати и работодател, преговорният процес бе успешно финализиран, което е признак за зрялост на социалния диалог в държавното предприятие. Прочети още

Среща с председателите на синдикатите и НКЖИ

На 17 май 2016г. по покана на ръководството на Национална компания  „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ) се проведе среща с председателите на синдикатите в компанията, страна по колективния трудов договор (КТД), във връзка с преустановените преговори по договарянето на нов КТД от страна на работната група. Прочети още

Да разрушим „стъклените стени“!

По повод Международния ден на жената 8 март Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) призовава мъжете и жените да разрушат „стъклените стени“, които отделят половете в различни професии в процеса на работа, за да се постигне повече равенство между тях на пазара на труда.
Etuc-8March-A4-BG-web
Жените продължават да бъдат ограничавани:
• не само от „стъклени тавани“, които спират развитието и издигането им в служебната йерархия,
• но също така и от „стъклени стени“, които ги отделят и затварят само на определени работни места. Прочети още