Експерт на СТСБ участва в среща на секция Железопътен транспорт в ЕТФ

Railway--edited

Експертът на Съюза на транспортните синдикати Даниела Златкова участва в среща на секция Железопътен транспорт на Европейската транспортна федерация /ETF/ в Брюксел. На срещата бяха обсъдени множество въпроси, сред които развитието по 4-ти  железопътен пакет, източниците на социален дъмпинг в сектора и  проект на съвместно становище на ETF и CER за бъдещето на товарните железопътни превози, което да бъде прието на предстоящото пленарно заседание на секторния социален диалог на 17 юни 2015 г.

Продължава работата на ETF по постигане на приоритетно разглеждане на техническия стълб на 4-тия жп пакет. По отношение на политическия стълб, федерацията и нейните членове настояват да бъде запазено правото на пряко възлагане на транспортни услуги, а в случай на обществена поръчка, да бъдат въведени задължителни клаузи за защита на работниците при промяна на оператора.

Идентифицираните източници на социален дъмпинг в сектора са обществените поръчки, неспазването на правилата за времето на работа и почивка, режимите на контрол, стандартите на обучение, агенциите за временна заетост и др. Членовете на секцията се обединиха около мнението, че най-сериозен е дъмпинга, който оказва влияние върху безопасността на превозите.

Бе взето решение за създаване на консултативна група на работниците от поддръжка на подвижния състав.

В отговор на все по-разширяващата се тревожна практика за опериране на безкондукторни влакове, ETF ще стартира и кампания за запазване на превозния персонал „на борда“. Тези служители имат редица отговорности, сред които сигурността на пътниците, а липсата им ще повиши насилието, вандализма и безплатните пътувания.