ЕТФ продължава да противодейства на социалния дъмпинг в товарния и пътническия превоз

Влошаването на условията на труд, създават опасност за здравето на водачите и пътниците, алармират от федерацията

Европейската транспортна федерация (ЕТФ) ще работи активно срещу планирания от EК пакет от мерки,  с който се узаконява орязването на социалните придобивки за шофьорите. Това е позицията на политическия секретар на ЕТФ за пътен транспорт Кристина Тилинг, изразена по време на съпътстващия форум „Сигурност на шофьорите и пътниците”. Той се проведе на 24 май в рамките на конгреса и в него от страна на СТСБ участва Даниела Златкова,  член на Комитета „Градски транспорт” на ЕТФ, член на ЖК на ЕТФ и на УС на ЖП секция на ЕТФ.

Кристина Тилинг коментира пред участниците в дискусията, че предвидените промени в европейското законодателство ще доведат до увеличаване на времето на шофиране без почивка и намаляване на междудневната и междуседмичната почивка. Представени бяха случаи от Германия, Дания и Франция на окрупняване и монополизиране на междуселищния пътнотранспортен бизнес.

Става дума за  компании, функциониращи на платформен принцип,  които не наемат шофьори, а използват подизпълнители. Те предлагат изключително ниски цени на билетите, което води след себе си не само до нелоялна конкуренция между различните видове транспорт, но се осъществява на гърба на работниците като се влошават условията им на труд и драстично намаляване на заплащането им. Всичко това, в комбинация с предвиденото намаляване на минималната почивка, създава потенциална опасност за здравето и сигурността на работещите, пътниците и на всички участниците в движението по пътищата като цяло. Нещо повече – предлаганите ниски цени на билети за автобусен транспорт на дълги разстояния създават натиск и върху железопътните компании, които за да бъдат конкурентоспособни, са принудени да преразгледат цените на билетите. Поради високите разходи за инфраструктурни такси това може да се случи отново за сметка на орязване на разходите за персонал.

През април ЕТФ стартира поредната си кампания в защита на трудовите права на водачите в товарния и пътническия транспорт. Това стана, след като на 30 март в Брюксел ЕТФ разкри пакет от мерки, който Европейската комисия обмисля да внесе като законодателна инициатива и да одобри пред следващите два месеца. Протестите продължиха и по време на конгреса.