13-ти конгрес на ЕКП

ETUC_13th_Congress

Днес в Париж се открива 13-ият конгрес на Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC). В него ще вземат участие близо 500 гласуващи делегати и още 200 без право на глас, представляващи 90 национални синдиката от 40 страни. Към тях се добавят и делегатите от още 10 федерации и други профсъюзни организации. Дискусиите, обединени в 4 основни панела, ще продължат 4 дни. Ще се проведе гласуване по програмния Парижки манифест, за новата Програма за действие 2015 – 2019г., за нов президент, генерален секретар, двама негови заместници, 4 конфедерални секретари и 5 одитори. Ще бъдат гласувани и резолюции.
Откриването ще започне с приветствия от френския президент Оланд и кмета на Париж Ан Идалго. Делегатите ще поздрави и председателят на Европейската комисия Юнкер, който в своя реч от 5 март т.г. се обяви за съживяване на социалния диалог. В същото време натискът за либерализация в транспорта от страна на ЕК не намалява. Очаква се днес той да даде по-ясен политически сигнал за своята позиция по отношение на основните дискусионни въпроси – пакета от мерки за мобилността, трансатлантическото споразумение за партньорство (TTIP), съчетаването на работа и личен живот и като цяло програмата „REFIT” за актуализация на работата на ЕК по общата стратегия Европа 2020, с която той бе избран през миналата година и която бе нарекъл «моята програма за работни места, растеж, справедливост и демократична промяна». Ще говори и Мартин Шулц, председател на Европейския парламент, който наскоро открито се обяви против ЕК и Съвета на Европа, гласувайки в полза на по-благоприятни условия на отпуск по майчинство. Очаква се тази позиция за една по-социална Европа да бъде потвърдена и днес.
По време на конгреса Женският комитет на ЕКП, чийто вицепрезидент е председателят на СТСБ Екатерина Йорданова, е планирал мероприятия срещу насилието над жени.