Европейска женска солидарност

European_gender_solidarity_01

На 8-ми март председателят на СТСБ Екатерина Йорданова присъства на Женската конференция на френската конфедерация FGTE. Така тя върна визитата от миналогодишната Национална женска конференция на СТСБ на Валери Латрон, международен представител на френската транспортна федерация FGTE.

Тясното сътрудничеството между двете федерации започна още през 2014г. по време на 43-тия конгрес на ITF в София, когато те организираха съвместна тематична вечер „Жените в транспорта“ в Софийската градска художествена галерия. Представителки на френската федерация бяха гости и на кръгла маса по въпросите на съчетаване на работа и личен живот в градския транспорт, която се поведе по същото време.
В Париж г-жа Йорданова бе поканена да вземе отношение по европейския и световен дневен ред за равенство между половете. Тя акцентира върху активната дейност на синдикатите и в частност на женските им комитети за Конвенция на МОТ срещу насилието. Също така тя представи проекта на Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC) „Сигурност и вкъщи, и на работа“ срещу насилието, включвайки и домашното. В него транспортът е един от двата разглеждани сектора, а България и Франция са сред изследваните държави. Г-жа Йорданова подчерта и ролята на сътрудничеството между организации от различни страни за обединяване на усилията за равенство на европейско и световно ниво.
Добър пример в това отношение е кампанията „Заклех се“, която също бе част от събитието и която достигна до Европа през София по време на конгреса на ITF.
IMG_4497
Своето удовлетворение от постигнатото изрази и г-жа Латрон. „Нещата при нас видимо напреднаха от конгреса на ITF до сега, особено с подкрепата на новото ни ръководство“, сподели тя.