Екатерина Йорданова ще представлява ITF и България на 61-та сесия на Комисията за статута на жените към ООН

От 13 до 24 март в Ню Йорк ще се проведе 61-та сесия на Комисията за статута на жените към ООН (CSW). Това е най-голямата и авторитетна междуправителствена институция, която работи за постигането на равноправие между половете, овластяване на жените и подобряване ролята им в обществото.

Председателят на СТСБ Екатерина Йорданова ще бъде в Ню Йорк в качеството си на вицепрезидент на Международната транспортна федерация (ITF), и на жена-представител на българските синдикати. Тя ще запознае форума със заключителната декларация, приета от Националната конференция „Равенство между половете“, организирана от СТСБ, СБУ и КНСБ, и провела се на 7 март 2017г. в София. Пълния текст на декларацията можете да прочетете тук.

На тазгодишната сесия на CSW ще бъдe обсъдена ключовата тема „Икономическо овластяване на жените в променящата се работна среда“ и ще бъдат проследени постиженията по прилагането на Целите на хилядолетието за развитие при жените и младите момичета.

По първата тема комисията ще приеме заключителен документ, който приканва правителствата, неправителствения и частния сектори да работят за засилването на нормативните мерки и прилагането на икономически и социални политики за гарантиране достойни условия на труд за жените; засилване ролята на частния сектор при овластяването на жените; и засилване на женското лидерство.

По втората тема ще бъдат проследени действията на правителствата по прилагане на точка 5 от програмата за устойчиво развитие до 2030г. (Постигане на пълна равнопоставеност между половете и овластяване на жените и младите момичета).

Очаквайте през следващите дни нашите репортажи с най-интересното от дейността на 61-та сесия на CSW.

……………………..

Комисията за статута на жените към ООН (Committee on the Status of Women CSW) е създадена от Икономическия и Социален Съвет към ООН (ECOSOC) през 1946г. Ежегодните й сесии са форум, на който правителствените представители на страните-членки на ООН си дават среща с неправителствени организации от цял свят, представляващи всички сфери на социалния, икономически и обществен живот. По време на тези сесии се договарят бъдещите стратегии и се оформят новите политики по въпросите на жените на световно ниво. Гласуваните препоръки и решения залягат в програмните политики на отделните държави.

СТСБ участва активно в създаването на Националната стратегия на България за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2016-2020г. и консултира правителството на България при изготвяне на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете в България, който влезе в действие през април 2016г. Решени сме да продължим да работим за постигането на равнопоставеност между половете както в България, така и на европейско и световно ниво.