ФИНАЛ НА ПРОЕКТА ЗА НАЗЕМНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Миналата седмица Европейските социални партньори в сектора за наземно обслужване (ACI Europe, ASA и ETF) се срещнаха в Лион за последния Управителен съвет на съвместния им проект за подпомагане на социалния диалог. В срещата взе участие и Антония Панайотова, експерт международно сътрудничество и гражданска авиация, която е член на УС и представлява СТСБ от страна на Европейската транспортна федерация (ЕТФ).

В рамките на този проект бяха проведени проучвания от Syndex и STC-Group относно достъпа до пазара и социалните условия, професионалното обучение, квалификациите и стандартите за качество в сектора. (Виж повече на http://www.stsb.bg/fttub-eu-project-ground-handling-bg/ )

Социалните партньори се споразумяха за текста на съвместно изявление, което ще съпътства резултатите от проекта.  То ще включва ангажимент за бъдеща съвместна работа по оценката на Директивата за наземно обслужване с цел по-прецизно идентифициране на „пробойните“ и несъответствията при достъпа до пазара, за да се избегне нарушаване на конкуренцията.  Специално внимание ще бъде отделено на темата за прехвърлянето на персонал съгласно националните и отраслови КТД и Директивата за прехвърляне на предприятия. В същото време по-голямата хармонизация на стандартите за обучение също ще бъде част от програмата за социален диалог и ще бъде разгледана от Европейската комисия като част от процеса на оценка на действащата директива. Социалните партньори дават заявка за готовност да работят съвместно по решения, които да бъдат разгледани след процеса на оценяване.